Harjoittelija

Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehitys toimialan kaupunkisuunnittelu hakee kesäksi harjoittelijoita.

Työtehtäviin voi sisältyä esim. kesäisen kaupungin valokuvaamista, asukashaastatteluja, kyselylomakkeiden laatimista, raporttien kirjoittamista ja kuvitusta. Tehtävänkuvat tarkentuvat valittavien osaamisen mukaisesti.

Tehtävät sijoittuvat kesäkuun alusta elokuun alkupuolelle (7.6.-6.8.2021) myöhemmin tarkemmin sovittavaksi ajankohdaksi. Harjoittelujakso kestää 1-2 kuukautta. Työpiste sijaitsee Lappeenrannan kaupungintalolla. Toki koronatilanne voi vaikuttaa työn tekemisen tapaan ja paikkaan.

Tehtäviin etsitään vähintään 15 vuotiaita, reippaita ja uuden oppimisesta innostuneita nuoria, jotka ovat kiinnostuneita kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta. Eduksi katsotaan mm. valokuvauksen harrastaminen, sujuva kirjoitustaito ja kiinnostus arkkitehtuuriin sekä kaupunkisuunnitteluun.

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi
Hakuaika 1.2.- 8.3.2021 klo 15 saakka.
Haastattelut pidetään maalis- huhtikuussa ja valinnasta ilmoitetaan viimeistään 3.5.2021.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot paikasta kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, maarit.pimia@lappeenranta.fi, p. 040-653 0745.

Kaupunkisuunnittelu
Osoite: Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen.

Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.

Yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys.

Vuoden 2017 alussa tiivistetty ja kevennetty kaupungin organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään maakuntahallinnon rinnalla seudullisesti, mutta samalla kansainvälisesti 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.

Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala on täynnä rohkeaa ja aikaansaavaa osaamista.

Kaupungin kahdesta toimialasta elinvoima ja kaupunkikehitys luo edellytyksiä työpaikkojen ja asukkaiden määrän kasvulle. Merkityksellinen ja puhdas ympäristö, tehokas kaupunkirakenne, toimiva infra sekä yritysten kasvu ovat toimialan tavoitteita.

250 työntekijän voimin huolehdimme kaupunkisuunnittelusta, kaduista ja ympäristöstä, maaomaisuudesta, yrityspalveluista ja rakennusvalvonnasta. Kuntarajojen yli meillä työskentelee Etelä-Karjalan maaseututoimi ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

Lappeenranta on savuton työpaikka.