Hemvårdsledare - Borgå stad

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Smidiga experiment ger oss möjligheter, men vi vill inte ge avkall på kvaliteten i vårt arbete. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss. Drömmarnas hemstad är välbefinnande i livets olika situationer.

Borgå stads social- och hälsovårdssektor/äldreomsorg söker nu en hemvårdsledare till en tjänst för viss tid 9.3.2020 - 1.2.2021.

Vi söker till hemvårdens reservpersonal en vikarie för närmaste chef som är positiv, utåtriktad och tar aktivt tar tag i uppgifterna. Du kommer tillsammans med vårt team att utveckla reservpersonalens och hemförlovningsteamets verksamhet.

Till resurspersonalens uppgifter hör resurspoolen, hemförlovningsteamet, nattpatrullen och arbetsfördelningen.
Resurspoolen vikarierar korta frånvaron på fältet och hemförlovningsteamet tar emot alla nya klienter. Arbetsfördelaren fördelar alla hemvårdspersonalens arbetsuppgifter. Till närmaste chefens huvudsakliga uppgifter hör också introduktion för nya arbetstagare, personalförvaltning och uppföljning av ekonomi.

I hemvården arbetar fyra närmaste chefer som har ett tätt samarbete och vikarierar varandra vid behov.

Vi önskar av de sökande en lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- eller hälsovårdsbranschen eller en tidigare examen på institutnivå. Kännedom om äldreomsorgen, samarbetsförmåga och arbetserfarenhet inom branschen räknas som merit, liksom också chefserfarenheter och studier i ledarskapet. Uppgiften förutsätter goda kunskaper i finska samt goda eller nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Vi förväntar oss att du är flexibel, har en ansvarsfull inställning samt färdigheter att utveckla den egna yrkesskickligheten och arbetsenhetens verksamhet.

Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö som stöder den yrkesmässiga utvecklingen.

Lönesättningen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Arbetstiden är byråarbetstid.

Den som väljs till tjänsten bör visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd innan tjänsten tas emot. Prövotiden är 5 månader. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Skicka din ansökan senast 27.1.2020 kl. 15 via länken Sök nu!

Läs mer

https://www.borga.fi/boendetjanster-for-aldre

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare uppgifter ger servicechef Ansa Lindqvist-Bergheim tfn 040 489 9780 eller ansa.lindqvist-bergheim@porvoo.fi

Hemvård
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!