Skip to main content
test

Haemme varhaiskasvatukseen henkilökohtaista avustajaa. Työpaikkana on Ruuhiryhmä Kankaisilla.

Kelpoisuusvaatimuksena avustajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 540/2018 28§:n mukainen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja ope-tuksen tutkinnonosilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat. Hakijoina huomioidaan myös muut soveltuvan koulutuksen omaavat. Odotamme positiivista ja kehittävää työotetta sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti(KVTES). Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Toimessa edellytetään huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämistä. Huumausainetesti tehdään työhöntulotarkastuksen yhteydessä Toivakan kunnan työterveyshuollossa.

Toivakan kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja

https://www.toivakka.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Neija Lepistö, neija.lepisto@toivakka.fi 0400 237133

Lisätietoja

Toivakan kunta, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Osoite: Punaisentorintie 62, 41410 Kankainen
Toivakan kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb