Henkilökohtainen avustaja esiopetusryhmässä

Hei sinä varhaiskasvatuksen ammattilainen! Haemme Onnimannin päiväkotiin henkilökohtaista avustajaa esiopetusryhmään määräaikaiseen työsuhteeseen. Työ alkaa 1.10.2020 ja loppuu 31.5.2021.

Onnimannin päiväkoti on vuonna 2014 valmistunut hirsipäiväkoti. Onnimannin päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää, joista kaksi on esiopetusryhmiä. Onnimanni sijaitsee rauhallisella paikalla, Haapaveden vanhan pappilan puutarhan kupeessa. Haapavetisessä varhaiskasvatuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vuorovaikutuksen laatuun ja varmistetaan lapsen oikeus sensitiiviseen ja lämpimään kohtaamiseen aikuisen kanssa. Henkilökohtainen avustaja toimii avustavana henkilönä ryhmän kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä. Odotamme henkilökohtaiselta avustajalta positiivista ja joustavaa työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Työkokemus ja koulutus varhaiskasvatuksen alalta katsotaan eduksi.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa Kuntarekryn kautta tai esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993)
6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Yhteystiedot
Työpaikan osoite Kirkkotie 15, 86600 Haapavesi

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

liisa.koponen(at)haapavesi.fi, 044 7591 287 päiväkodin johtaja tai
outi.pudas(at)haapavesi.fi, 044 7591 281 varhaiskasvatuspäällikkö

Haapaveden kaupunki, varhaiskasvatus
Osoite: Kirkkotie 15, 86600 Haapavesi

Haapavesi on kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.