Henkilöstöpäällikön virka - Tornion kaupunki

Henkilöstöpäällikön virka - Tornion kaupunki

Tornion kaupungin keskushallintopalveluissa on haettavana

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRKA

Henkilöstöpäällikkö johtaa ja kehittää Tornion kaupungin henkilöstöhallintoa yhteistyössä kaupunginjohtajan, muiden viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden kanssa. Lisäksi henkilöstöpäällikkö vastaa kaupungin työllisyyden hoidosta.

Keskeisiä työtehtäviä ovat mm. henkilöstöasioiden valmistelu kaupunginhallitukselle, henkilöstöjaostolle ja yhteistyötoimikunnalle, kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittäminen, palkanlaskennasta, virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja niiden soveltamisesta vastaaminen, palkka-asiamiehen tehtävät sekä paikallisneuvottelujen käyminen. Lisäksi henkilöstöpäällikkö vastaa työhyvinvoinnin ja työsuojelun kehittämisestä.

Henkilöstöpäällikkö toimii henkilöstö- ja työllisyyspalvelut -palveluyksikön esimiehenä ja on kaupungin johtoryhmän jäsen.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus virankuvaan sisältyvistä vaativista johto- ja kehittämistehtävistä.

Arvostamme julkishallinnon lainsäädännön tuntemusta, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä, hyviä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista kehittämisotetta sekä riittävää kielitaitoa.

Virka täytetään aikaisintaan 1.8.2019 alkaen. Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja siihen sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen vaalin vahvistamista.

Täytä sähköinen hakemus Tornion kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.tornio.fi, Tornion kaupungin avoimet työpaikat 31.5.2019 klo 12.00 mennessä. Työhakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Halutessasi voit myös jättää palkkatoivomuksen. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Läs mer

http://www.tornio.fi

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Timo Nousiainen, puh. 050 092 7111
kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, puh. 040 764 0559

Tornion kaupunki, Keskushallintopalvelut
Adress: Tornio

Merkittävän historian ja kehittyvän nykypäivän Tornio muodostaa Perämerenkaaren rajattomien mahdollisuuksien kansainvälisen kaksoiskaupungin yhdessä Ruotsin Haaparannan kanssa. Tornion kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1300 eri alan ammattilaista. Kaupunki tarjoaa kehittymiskykyisille osaajille mielenkiintoisen ja kansainvälisen työympäristön sekä turvalliset puitteet viihtyisälle asumiselle keskellä hyviä palveluja.

Mer om arbetsgivaren