Högskolepraktikant 1 mån. sommaren 2019 - Kirkkonummen kunta

Högskolepraktikant 1 mån. sommaren 2019 - Kirkkonummen kunta

Kyrkslätts kommun erbjuder sex praktikplatser för studerande vid universitet eller högskola sommaren 2019. Praktikperioden omfattar en månad och en lön på 1 500 euro betalas för den.

Praktikplatserna som erbjuds finns huvudsakligen i Kyrkslätts centrum och är praktikplatser som anknyter till kundservice eller assisterande administrativa uppgifter.

Lämna in din ansökan och CV senast 3.4.2019 före kl. 12.00 via Kuntarekry.fi. (arbetsnyckel 222526)

Tyvärr kan vi inte svara på förfrågningar. Vi meddelar de valda praktikanterna inom två veckor efter att ansökningstiden gått ut.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Tyvärr kan vi inte svara på förfrågningar. Vi meddelar de valda praktikanterna inom två veckor efter att ansökningstiden gått ut.

Kyrkslätts kommun
Adress: Ervastvägen 2, Kyrkslätt

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren