Skip to main content
test
Högskolepraktikant, Personaltjänster - Sibbo kommun

Är du positiv och vill jobba med kundservice? Är du intresserad av att utveckla dina färdigheter inom personaladministration?

Vi söker nu en

HÖGSKOLEPRAKTIKANT för mångsidiga uppgifter inom rekrytering och andra personalärenden i vår enhet Personaltjänster för tiden 1.5. - 31.7.2023, eller enligt överenskommelse.

Som praktikant är du en medlem i det sakkunniga teamet som jobbar med personalärenden. Till dina uppgifter hör olika assisterande uppgifter förknippade med rekrytering. Du hjälper till med organisering av sommarjobb ansökningsprocessen, hjälper att intervjua sommararbetsökande och att publicera andra annonstexterna, gör sammandrag av ansökningarna och informerar de sökande samt deltar i intervjuerna. Uppgifter förknippade med rekrytering betonas under praktikperioden. Uppgiftshelheten kan utformas dock enligt det kunnande och de intressen som personen som blir vald som praktikant har.

Personaltjänster har en viktig roll i uppbyggandet av kommunens personalstruktur. Vi strävar efter den att motsvara kraven på verksamheten i morgondagens Sibbo. Vi ansvarar för att processerna inom personaladministrationen utvecklas och löper smidigt samt erbjuder chefer sakkunnigt stöd under rekryteringsprocessen och arbetsförhållandets hela livscykel.

Under praktikperioden får du bekanta dig med det breda verksamhetsfältet i en kommunorganisation. Du får även en möjlighet att utveckla ditt kunnande med intressanta uppgifter inom rekrytering och personalärenden Vi välkomnar dig till vår trevliga arbetsgemenskap i en växande och dynamisk kommun.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga och människokännedom, initiativförmåga och god organiseringsförmåga. Det är också önskvärt att du har goda kommunikationsfärdigheter och har intresse för att utveckla processerna inom personalärenden. I uppgiften krävs goda skriftliga och muntliga kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket samt goda IT kunskaper.

Praktikplatsen passar bra för dig som är i slutskedet av dina studier inom förvaltnings-, handels- eller samhällsvetenskaper eller pedagogik och har intresse för personaladministration eller studerar HR/ personaladministration i yrkeshögskolan.

Våra nya och trivsamma arbetslokaler är belägna i Nickby i Sibbo. Vi föredrar multilokalt arbete i mån av möjlighet och vi har uppdaterade och smidiga metoder för detta. I distansarbete använder vi bland annat Teams för att uppnå ett smidigt samarbete. Sibbo hör till HRT-området med goda bussförbindelser mellan Nickby och bland annat Helsingfors.

Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt AKTA, lönen för praktikperioden är 1931,61 euro i månaden. Vi förutsätter inte att din läroanstalt beviljar dig understöd för praktiken, men det räknas som merit.

Vänligen lämna i ansökningen senast 4.4.2023 klo 16 via nedanstående länk eller på vår webbsida www.sipoo.fi/sv/rekry med Kommunrekry sökande profil.

I samband med arbetsintervjun ska de sökande visa upp ett studieregisterutdrag eller motsvarande utredning över genomförda studier samt eventuella arbetsintyg.

Läs mer

http://www.sipoo.fi/sv
https://www.sipoo.fi/sv/arbete/karriarberattelser/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information om uppgiften ger rekryteringssakkunnig Kati Hautakorpi tfn. 040 1914187 eller kati.hautakorpi(at)sibbo.fi

Lär dig mer om oss

Ekonomi- och förvaltningscentralen, Personaltjänster

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 900 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Klockarbackavägen 2, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb