Hoitaja

Tervolan kunta julistaa haettavaksi 1.10.2020 klo 14 mennessä

HOITAJAN TOIMEN

kehitysvammaisten asumispalveluissa/työ- ja päivätoimintakeskuksessa.

Palvelukoti Kurjenpesä tarjoaa kodin kolmelletoista kehitysvammaiselle asukkaalle, joilla on osittaisen tai ympärivuorokautisen tuen tarve. Toiminnan lähtökohtana on tarjota asukkaille viihtyisä, turvallinen ja aktiivinen kotiympäristö. Palvelukoti Kurjenpesä tarjoaa myös tilapäishoitoasumista kotona asuville Tervolan kunnan kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille.

Toimintakeskus järjestää päivä-, työ- ja avotyötoimintaa Tervolan asumispalveluissa asuville asukkaille sekä muille Tervolan kunnan alueella kotona asuville kehitysvammaisille asiakkaille. Toimintakeskuksen toiminnan lähtökohtana on tukea asiakkaan elämänhallintaa ja toiminnallisuutta, kunkin asiakkaan omien voimavarojen mukaan. Toimintakeskuksessa tehdään mm. kudonta, askartelu ja muita käden taitoja vaativia töitä sekä ulkotöitä. Avotyötoiminta sisältää erilaisia kuljetustöitä ja avustamista ruokahuoltopalveluissa.

Hoitajan tehtäväkenttä on laaja ja edellyttää liikkumista kehitysvammahuollon työyksiköiden välillä. Työhön liittyy kädentaidon tehtävien ohjaamisen lisäksi perushoidon ja huolenpidon ohella asukkaiden ohjaustilanteet kodin ulkopuolella ja aktiivisen osallistumisen virikkeellisen arjen luomiseen ja kehittämiseen yhdessä työyhteisön muiden työntekijöiden kanssa. Tervolan kunta on savuton työpaikka.

Työ toimintakeskuksella on päivätyötä, asumisessa kolmivuorotyötä.

Hoitajalta edellytetään lähihoitajan pätevyyttä. arvostamme koulutuksessa erikoistumista vammaistyön osaamisalaan. Eduksi katsotaan käsityöalan koulutus tai muu harrastuneisuus (musiikki, kuvataiteet, liikunta) sekä voimassa oleva hygieniaosaamistodistus. Hoitajalta edellytetään työkokemusta kehitysvammahuollosta. Lääkehoidon osaaminen on oltava todennettavissa. Työtehtävässä noudatamme tartuntalain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valituksi tulleen on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä, varaukseton lääkärintodistus, sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Toimen täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Mahdolliset postitse toimitettavat hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja jäljennökset opinto- ja työtodistuksista, osoitetaan Tervolan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitteeseen Tervolan kunta, sosiaaliosasto Mervi Juopperi, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Kirjekuoreen merkintä HOITAJAN TOIMI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA. Hakemuksia ei palauteta.

Tervolassa 3.9.2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätietoja

http://www.tervola.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa kehitysvammahuollon johtaja Tiina Rauhala puh. 040 736 9331 Sähköposti: tiina.rauhala@tervola.fi

Tervolan kunta
Osoite: Jurvantie 1 A ja 1 B, 95300 Tervola

Tervola on kunta Kemijoen varressa. Tervolan vahvuuksiin kuuluvat mukavan asumisen laatu, runsaat vapaa-ajan mahdollisuudet ja kunnan toimivat palvelut. Meillä vietetään vireää, mutta leppoisaa maalaiselämää kolmen kaupungin keskipisteessä.