Skip to main content
test
Hoitaja pääsääntöisesti yövuoroihin - Riihimäen kaupunki

Riihikodissa on haettavana

4 hoitajan sijaisuutta pääsääntöisesti yövuoroihin joulukuun 2022 loppuun saakka.

Riihimäen kaupungin asumispalveluihin Riihikodin Villavaan haetaan hoitotyön taitajia hoitajan sijaisuuteen työskentelemään pääsääntöisesti yövuoroihin. Riihikoti on kehittyvä yksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaisasumista Kontiontien ja Uranuksenkadun yksiköissä, sekä kotiin kuntouttavaa palveluasumista Kontiontien yksikössä. Tavoitteenamme on asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, omatoimisuuden tukeminen sekä turvallisen ja omannäköisen elämän mahdollistaminen moniammatillisen yhteistyön keinoin.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain mukainen pätevyys: lähihoitajan, perushoitajan tai vastaava koulutus.

Sijaisuuteen valittava hoitaja työskentelee pääsääntöisesti yövuoroissa, mutta jokaiselle kolmen viikon listalle tulee työvuoroteknisistä syistä myös aamu tai iltavuoro. Villavassa on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu, joten jokainen työntekijä pääsee vaikuttamaan omiin vuoroihinsa ja työssä jaksamiseen tätä kautta.

Hoitaja osallistuu asukkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittavan ja heidän toimintakykyään tukevan turvallisen hoidon suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. Työ on tiimityötä, mutta myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn tarvitaan. Tehtäviin kuuluu myös opiskelijoiden ohjausta ja arviointia.

Odotamme kykyä työskennellä ikäihmisten kanssa asukaskeskeisesti kuntoutus arjessa huomioiden. Työ edellyttää hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä hahmottaa asukastyön kokonaisuus. Arvostamme myös luovuutta, positiivista asennetta sekä rohkeutta kokeilla uutta. Eduksi katsotaan voimassaoleva (alle 5v) lääkehoidon koulutus/täydennyskoulutus sekä palvelutarpeen arvioinnissa ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien laatimisessa käytettävän RAI-järjestelmän käyttökoulutus sekä Lifecare-asiakastietojärjestelmän tunteminen.

Työvuorot suunnitellaan yhteisöllisesti asukkaiden tarpeet huomioiden. Riihimäen kaupunki tukee henkilökuntansa virkistäytymistä ja liikuntaharrastuksia järjestämällä esimerkiksi ennakkonäytöksiä teatteriin, sekä tukemalla uimala-, kuntosali- ja keilahallikäyntejä alennuksella. Henkilökunnalla ja heidän perheillään on lisäksi käytössä Kotaniemen virkistysalue Hirvijärvellä.

Palkkaus: 2272,44€ + työkokemuslisät.

Työaika: Kolmivuorotyö

Työ alkaa 6.6.2022 tai sopimuksen mukaan. Sijaisuudet täytetään heti sopivien hakijoiden löydyttyä, mahdollisesti jo hakuaikana.

Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämä rokotussuoja.

Riihikoti on savuton työyhteisö.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Toimea koskeviin tiedusteluihin vastaa
palveluvastaava Niina Hartikainen p.040 330 4426 niina.hartikainen@riihimaki.fi
Hakemukset: 31.5.2022 klo 21.00 mennessä joko www.kuntarekry.fi
tai osoitteella palveluvastaava Niina Hartikainen, Riihikoti Kontiontie 73, 11120 Riihimäki.

Lisätietoja

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Riihikoti

Haluatko sinäkin olla yksi Riihimäen kaupungin noin 1500 rohkeasta, ripeästä ja reilusta kunta-alan ammattilaisesta? Arvostamme ja tarvitsemme uusia osaajia, ja rekrytoimme kaupungin työyksiköihin ammattitaustaltaan erilaisia työntekijöitä. Me koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti ja meillä tuetaan myös omaehtoista opiskelua. Jos pohdit työhöntuloa pidemmän matkan päästä, voit hyödyntää käytössämme olevia työaikajoustoja: etätyötä, mobiilia joustotyötä ja liukuvaa työaikaa. Tarjoamme myös monipuolisia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. Tervetuloa työkaveriksemme!


Osoite: Kontiontie 73, 11120 Riihimäki
Riihimäen kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb