Hoitajan sijaisuus 3kpl - Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Hoitajan sijaisuus 3kpl

Haettavana 3 hoitajan sijaisuutta 24.6.2019-31.8.2020 Työn ensisijainen sijoituspaikka Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö. Mikäli omaat hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, sinulla on kokemusta kehitysvammatyöstä ja olet kiinnostunut oman työsi kehittämisestä, on tämä paikka sinua varten.
Lasten ja nuorten neuropsykiatriset kuntoutuspalvelut on tarkoitettu alle 18-vuotialille lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvamma, autismin kirjo tai muu neurologinen tai neuropsykiatrinen häiriö. Palveluidemme tarkoituksena on selvittää lapsen tai nuoren kuntoutuksen, tuen ja ohjauksen tarpeet.
Työ on monipuolista ja pitää sisällään lasten ja nuorten laaja-alaisen tukemisen ja ohjaamisen siten, että palvelun piirissä oleva asiakas kokee olevansa tärkeä ja pystyy itse toiminnallaan vaikuttamaan omiin asioihinsa.
Työ on kolmivuorotyötä. Teemme työtä moniammatillisessa tiimissä sekä vahvassa yhteistyössä perheiden kanssa. Tarjoamme koulutusmyönteisen organisaation sekä toimivan työyhteisön tuen.

Kelpoisuusehdot: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 2. asteen tutkinto. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Koeaika on kolme kuukautta.
Ensisijaisesti sähköinen hakemus kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset, CV ja jäljennös tutkintotodistuksesta osoitteella: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla (kuoreen merkintä: Hoitajan sijaisuus/LaNeKu 239598)

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi

Lisätiedot ma-pe 8-16: palveluesimies Marjukka Paajolahti-Halme, p. 040-5252409 tai marjukka.paajolahti-halme@kto-vs.fi

Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö
Osoite: Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on vammaisten erityisasiantuntijapalveluita tarjoava kuntayhtymä. Erityisasiantuntijapalveluina kuntayhtymä järjestää muun muassa tutkimusta, kuntoutusta, palvelukoti- ja avohuoltoasumista, opetusta sekä työtoimintaa. Palveluissamme korostuu asiakkaan oikeudet. Noudatamme valtakunnallista ohjeistusta koskien yksilöllisen tuen laatukriteerejä. Palvelujemme järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän.

Tutustu työnantajaan