Hoitotyön johtaja

HOITOTYÖN JOHTAJA

Hei Sinä, joka kuljet Florence Nightingalen viitoittamalla tiellä, ja tunnet paloa hoitotyön sekä prosessien johtamiseen ja kehittämiseen. Vaikka Florence Nightingale on ollut koulutukseltaan sairaanhoitaja, hän uraauurtavasti jo varhain on hahmottanut hoitotyön sairaanhoitoa laajempana kokonaisuutena, ja ymmärtänyt tiedon merkityksen kaiken johtamisen ja kehittämisen perustana. Etsimmekin hoitotyön johtajaksi henkilöä, jonka intohimona on tuottaa tietoa johtamistyön tueksi, ja jonka sormet syyhyävät penkoa toiminnan taustalla vaikuttavia asioita ja ilmiöitä, ja tuottaa niiden pohjalta ajatuksia prosessien jatkuvaan kehittämiseen. Oletko Sinä Kangasalan seuraava lady or gentleman with lamp?

Hoitoalan ammattilaiset ovat sosiaali- ja terveyskeskuksen suurin työntekijäryhmä. Hoitotyön johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää heidän tehtäväkenttänsä palvelutoimintaa, toiminnan laatua ja henkilöstön ammatillisia vahvuuksia vastaamaan jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia. Kehittämisen painopistealueina tulevina vuosina ovat asiakkaiden palvelukokemuksen edelleen parantaminen ja palvelutuotannon riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen esim. tarkoituksenmukaisen työvuorosuunnittelun ja työhyvinvoinnin keinoin.

Hoitotyön johtaja johtaa poikkihallinnollisesti hoitotyön osaamista ja kehittämistä kaikilla sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelualueilla. Talouden lainalaisuuksien huomioiminen ja kuntatalouden toiminnalle asettamien reunaehtojen tunnistaminen ovat keskeisessä roolissa toiminnan johtamisessa. Asiakasprosessien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä lääketieteellisen johtajan kanssa. Hoitotyön johtaja toimii myös terveydenhuollon tietosuojavastaavana ja osallistuu sosiaali- ja terveyskeskuksen johtamiseen johtoryhmätyöskentelyn myötä.

Kelpoisuusvaatimuksena hoitotyön johtajan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus sekä monipuolinen kokemus vaativista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan hallinto- ja johtotehtävistä. Johtamiskoulutus ja tietosuojaan liittyvien asioiden tuntemus luetaan eduksi. Edellytämme myös hoitotyöhön liittyvien palveluiden tuntemusta, käytännössä osoitettuja, hyviä esimies- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen taitoa. Yhteistyötaidot ovat tehtävässä keskeisessä roolissa. Toivottavasti olet tulevaisuuteen katsova ja kehitysmyönteinen. Huumorintajukaan ei ole porukassamme haitaksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Noudatamme 6 kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osalta työhöntulotarkastukseen sisältyy huumausainetesti.

Hakemus pyydetään täyttämään ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 29.9.2020, klo 15:00.

Haastatteluun kutsuttavat hakijat haastatellaan joko maanantaina 5.10.2020 iltapäivällä tai tiistaina 6.10.2020 aamupäivällä.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne p. 050 380 3340, marika.lanne@kangasala.fi

Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Urheilutie 15, 36200 Kangasala

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä yli 32 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon.

Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana. Sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa sosiaalihuollon palvelut lähes 40 000 asukkaalle.

Kangasalan kaupunki - Rökfri arbetsplats