Hoiva-avustajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä, jossa on monisairaita ja päivittäisessä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia.

Hoiva-avustaja osallistuu avustaviin hoitotyön tehtäviin, jotka liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen ja hoitotyön avustaviin tehtäviin. Hoiva-avustaja osallistuu hoidon tarpeen arviointiin, hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja hoidon tulosten arviointiin moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä. Hoiva-avustajalla on oikeus antaa valmiiksi jaetut lääkkeet Mini Lopin suoritettuaan. Hoiva-avustaja osallistuu ja vastaa osaltaan toimintaympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Hoiva-avustaja toteuttaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä työyksikön ruoka- ja vaatehuollon päivittäisiä työtehtäviä. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus.

Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta.

Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja osaavassa työyhteisössä sekä mielenkiintoisen ja itsenäisen työn uudessa vanhusten tehostetussa palveluasumisen yksikössä. Saat hyvän perehdytyksen ja mukavan tukea antavan työyhteisön. Käytössäsi on uusimmat työ- ja apuvälineet sekä työympäristö. Odotamme sinun olevan aktiivinen ja oma-aloitteinen ja sinulla on pitkäjänteisyyttä ja ymmärrystä vanhustyöhön. Ammattilaisena osaat yhdistää oman asiantuntemuksesi ja kollegojesi osaamisen, mutta teet tarvittaessa päätöksiä myös itsenäisesti. Toimit joustavasti tiimin jäsenenä ja sinulla on halu sitoutua organisaation tavoitteisiin. Hahmotat kokonaisuuksia ja haluat jatkuvasti kehittää osaamistasi.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

yksikön esimies
Irene Kankaanranta
p. 0401503158 klo 8.15-15.00
irene.kankaanranta@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 3, Kulkurin Valssi, Kulkurin Valssi 4

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Kuralankatu 2, 20540 Turku

Rekommenderade jobb