Skip to main content
test
Hoiva-avustaja, Liinahaka 1 - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Hoiva-avustajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä, jossa on monisairaita ja päivittäisessä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia.

Hoiva-avustaja osallistuu avustaviin hoitotyön tehtäviin, jotka liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen ja hoitotyön avustaviin tehtäviin. Hoiva-avustaja suorittaa avustavan hoitotyön päivittäiskirjaukset, siltä osin kuin on näihin hoitotyön tehtäviin osallistunut. Hoiva-avustaja osallistuu hoidon tarpeen arviointiin, hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja hoidon tulosten arviointiin moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä. Hoiva-avustajalla on oikeus antaa valmiiksi jaetut lääkkeet Mini Lopin suoritettuaan. Hoiva-avustaja toimii lähi- tai perushoitajan työparina omahoitajatehtävässä. Hoiva-avustaja osallistuu ja vastaa osaltaan toimintaympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Hoiva-avustaja toteuttaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä työyksikön ruoka- ja vaatehuollon päivittäisiä työtehtäviä. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on hoiva-avustajan koulutus, laitoshuoltajan koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus.

Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta.
Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista suojaa.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja osaavassa työyhteisössä sekä mielenkiintoisen ja itsenäisen työn uudessa vanhusten tehostetussa palveluasumisen yksikössä. Saat hyvän perehdytyksen ja mukavan tukea antavan työyhteisön. Käytössäsi on uusimmat työ- ja apuvälineet sekä työympäristö. Odotamme sinun olevan aktiivinen ja oma-aloitteinen ja sinulla on pitkäjänteisyyttä ja ymmärrystä vanhustyöhön. Ammattilaisena osaat yhdistää oman asiantuntemuksesi ja kollegojesi osaamisen, mutta teet tarvittaessa päätöksiä myös itsenäisesti. Toimit joustavasti tiimin jäsenenä ja sinulla on halu sitoutua organisaation tavoitteisiin. Hahmotat kokonaisuuksia ja haluat jatkuvasti kehittää osaamistasi.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Marita Aaltonen, yksikön esimies, p. 040 149 1815 (arkisin klo 9-15)
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 3, Liinahaka, Liinahaka 1

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yksiköt siirtyvät osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta 1.1.2023 alkaen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen muodostavat 27 kuntaa, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on yksi Suomen suurimmista työnantajista, noin 23 000 osaavan ammattilaisen uusi työpaikka.


Osoite: Liinahaankatu 17, 20320 Turku

Rekommenderade jobb