HR-planerare - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en vikarie som HR-planerare till HR-enheten. Arbetet inleds så snabbt som möjligt och pågår till 26.10.2021.

Till HR-planerarens uppgifter hör planeraruppgifter inom personaladministration, informations- och kommunikationsuppgifter samt skötsel av övriga HR-ärenden. Vi värdesätter ett strukturerat och självständigt arbetssätt samt mångsidiga IT-kunskaper.

Behörighetskrav: Lämplig högre högskoleexamen
Språkkunskapskrav: God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighetsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi/rekrytering)

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl
Tel. 044 323 1810
Chef för personalärenden Gun Jungerstam
Tel. 06 213 1817
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!