HR-sekreterare - Vörå kommun

Vi söker en HR-sekreterare till kommunens personalförvaltning för tiden 1.11.2021-22.9.2022 Arbetstid heltid, 36,25 h/vecka.

Behörighetskravet är lämplig högskoleexamen. Erfarenhet av personalledning och -administration räknas som merit.
HR-sekreteraren samarbetar med tf. kommundirektören i personalfrågor och fungerar som stöd för organisationens förmän. Sekreteraren har befogenhet att besluta i rutinmässiga ärenden, ex. arbetserfarenhetstillägg.

Ansvarar för följande delområden:
- skriva och uppdatera kommunens dokument och direktiv gällande personalförvaltningen
- bistå och utveckla organisationen i frågor gällande personalförvaltning
- samarbeta med fackliga huvudförtroendemän
- bereda ärenden till personalsektionen, samarbetskommissionen och arbetarskyddskommissionen
- verka som kommunens arbetarskyddschef

Före tillträde bör läkarintyg visas upp.
Prövotid fem månader.

Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tf. kommundirektör, Tom Holtti, tfn 050-572 1838
Hr-sekreterare, Sofia Nordback tfn 050-518 2424

Lär dig mer om oss

HR-sektorn

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 600 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.


Adress: Vöråvägen 18, 66600 Vöyri
Vörå kommun - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb