Huvudbokförare - Loviisan kaupunki

Lovisa stad söker en

HUVUDBOKFÖRARE

Lovisa stad söker en huvudbokförare till ordinarie anställningsförhållande. Till bokförarens uppgifter hör dagliga rutinuppgifter, deltagande i månads- och kvartalsrapportering, budgetering samt upprättandet av bokslut. Till arbetsuppgifterna hör också olika uppgifter gällande beskattning, lönematerial samt olika uppgifter inom stadens interna bokföring.

Behörighetskravet för bokföraren är lämplig yrkeshögskole- eller motsvarande examen. Som fördel anser vi tidigare kunskaper och färdigheter från motsvarande uppgifter och kunskap i upprättandet av koncernbokslut. Vi förutsätter att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket.

Vi erbjuder dig en intressant och utmanande uppgift i en trevlig och professionell arbetsgemenskap samt en arbetsmiljö i kärnan av stadens funktioner.

Anställningen börjar 1.11.2020 eller enligt överenskommelse. Vid arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på fyra månader. Lönen bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och är 2 750 euro i månaden.

Ansökningarna lämnas in senast 2.10.2020 klockan 16.00 genom www.kuntarekry.fi.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Lovisa stads ekonomichef Fredrik Böhme, tfn. 040 481 4675 eller fredrik.bohme@loviisa.fi

Lovisa stad, ekonomiförvaltning
Adress: Mannerheimgatan 4, 07900 Loviisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.