Huvudlöneräknare - Malax kommun

Huvudlöneräknare - Malax kommun

Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör löneräkning för ca 275 tillsvidare anställda och därtill för ca 125 visstidsanställda per månad. Registrering av olika typer av frånvaro och semesteruppföljning. Huvudlöneräknaren sköter redovisningar till bl.a. inkomstregistret.

Behörighetskrav:
Behörighetskrav är för byråbranschen lämplig utbildning på minst institutnivå samt erfarenhet av kansliarbete. Uppgifterna förutsätter förmåga att självständigt utföra krävande och ansvarsfulla byråarbetsuppgifter.

Vi värdesätter erfarenhet av löneadministrativa uppgifter, goda datatekniska kunskaper och samarbetsförmåga.

Språkkrav:
God förmåga att i tal och skrift använda majoritetens språk, god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda minoritetens språk.

Övrigt
Godtagbart läkarintyg bör företes innan befattningen tillträds.
Prövotid 6 månader.

Ansökningstiden förlängs och redan inlämnade ansökningar beaktas.

Läs mer

http://www.malax.fi

Personalchef Charles Granlund, tfn 040 650 7982
Vik. förvaltningsdirektör Markus Norrback, tfn 050 527 9210

Malax kommun, förvaltning
Adress: Malmgatan 5, Malax

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Malax kommun sysselsätter ca 550 personer. Kommunen erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri kommun.

Mer om arbetsgivaren