Skip to main content
test
Hygieniahoitaja, Infektioidentorjuntayksikkö - Oulun kaupunki

Haettavana on HYGIENIAHOITAJAN vakinainen tehtävä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden Infektioidentorjuntayksikössä.

Oulun kaupunki perustaa uuden Infektioidentorjuntayksikön, johon hygieniahoitaja sijoittuu. Hygieniahoitajan tehtäviin kuuluu muun muassa tartunta- ja infektiotautien ehkäisy ja torjunta sekä varmistaa, että johto on ajan tasalla alueen infektiotilanteesta ja ryhtyy tarvittaessa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin infektiovaaran uhatessa. Hän laatii ohjeistukset infektioiden torjunnasta epidemia- ja vaaratilanteissa. Hygieniahoitaja tekee yhteistyötä Oulun kaupungin Hyvinvointipalveluissa nimetyn infektioiden torjunnasta vastaavan lääkärin kanssa ja toimii hygieniahoitajana myös avohoidossa, kotihoidossa ja muussa laitoshoidossa. Lisäksi hän kouluttaa ja ohjaa yksikköjen hygieniayhdyshenkilöitä sekä kokoontuu säännöllisesti yhdyshenkilöiden kanssa. Hygieniahoitaja jalkautuu tarvittaessa eri toimintayksiköihin. Tarjoamme vaihtelevan työn, moniammatillisen työyhteisön tuen ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä uutta yksikköä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta, itsenäistä työotetta, kehittämismyönteisyyttä sekä kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Eduksi luetaan aiempi kokemus hygieniayhdyshenkilönä ja/tai hygieniahoitajana toimimisesta. Eduksi voidaan katsoa hygieniahoitajan täydennyskoulutus tai tehtävän kannalta olennaiset muut lisäkoulutukset. Arvostamme kokemusta infektioiden torjunnasta, tartuntatautien ennaltaehkäisystä, epidemian hallinnasta, rokotteista ja paikallisen sosiaali- ja terveydenhuoltoverkoston tuntemista sekä organisointikykyä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa ja hinkuyskää vastaan. Työntekijällä tulee olla joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä. Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/8579/2022. Hakemukset on toimitettava 12.8.2022 klo 15.00 mennessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Pirjo Koistinen, p. 044 703 4306, sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: 90100 Oulu

Rekommenderade jobb