Hygienskötare, kvalitet och tillsyn, Vasa-Korsholm-Laihela

Ansök senast  19.7.2024 15:00

Vi söker en vikarie för hygienskötare till Österbottens välfärdsområde för tiden 1.8.2024-31.5.2025.

Till ett hygienskötarvikariat söker vi nu en sjukskötare som har en vilja att lära sig nytt och samtidigt är intresserad av hygienarbete. Arbetet förutsätter användning av egen bil, arbetsområdet är Vasa-Korsholm-Laihela.

Hygienskötaren arbetar som sakkunnig som en del av hygienteamet. Arbetet är dagarbete. Tidigare erfarenhet som exempelvis hygienansvarig är en bra grund för arbetet som hygienskötare.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) samt lämpliga tilläggsstudier omfattande 30 studiepoäng.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Kontaktuppgifter

kvalitetsdirektör Mari Plukka, 8.7-19.7 kl. 8-16

tfn 040 668 2212

mari.plukka@ovph.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Läs om arbetsgivare