Idrottsanlåggningsskötare - Sibbo kommun

Idrottstjänster inom Sibbo kommuns kultur- och fritidsenhet har som uppgift att upprätthålla och utveckla kommunens idrottsplatser och rekreationsområden så att en ändamålsenlig, mångsidig och trygg idrottsutövning och fritidssysselsättning är möjlig.

Vi söker nu en ordinarie IDROTTSANLÄGGNINGSSKÖTARE på deltid (40 % arbetstid) fr.o.m. 4.1.2021. Arbetsplatsen är Nickby allaktivitetshall.

Till uppgifterna hör kundbetjäning i allaktivitetshallen, att sälja biljetter och ta emot bokningar. Du ser också till att hallen och gymmet samt redskap och utrustning är städade, trygga och i god ordning. Arbetet är huvudsakligen kvällsarbete på måndags- och tisdagskvällar mellan kl. 14.30 - 22.30.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är nödvändiga kunskaper och tekniska färdigheter att sköta idrottsplatser samt nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken. Vi värdesätter en initiativrik och djärv attityd samt goda färdigheter inom informationsteknik och interaktion. Erfarenhet av motsvarande arbete, kundbetjäning och/eller passerkontrollsystem samt genuin intresse för idrott och motion ses som fördelar.

Vi erbjuder dig en modern och framåtsträvande, rejäl arbetsgemenskap i en tvåspråkig kommun, mångsidiga arbetsuppgifter och ett intressant samarbete även med fritidsarrangörer inom den tredje sektorn.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Prövotiden är 6 månader.

Vänligen lämna in ansökningarna senast 30.11.2020 kl. 16 via den bifogade länken eller på vår webbplats www.sibbo.fi/rekrytering.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/se/kultur_och_fritid/idrott_och_friluftsliv/aktuellt
https://www.facebook.com/sipoonliikunta/

Mer om arbetsgivaren

Mer information ger idrottsplatsmästare Bjarne Ståhl 050 403 2038 eller bjarne.stahl(at)sibbo.fi.

Bildningsavdelningen, Kultur och fritid, Idrottstjänster
Adress: Klockarvägen 5, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare