Idrottsplatsskötare - Borgå stad

Idrottsplatsskötare - Borgå stad

Borgå stads idrottstjänster söker en idrottsplatsskötare till ordinarie anställningsförhållande från 19.8.2019 eller enligt överenskommelse.

Till arbetsuppgifterna hör att året om sköta, underhålla och övervaka stadens idrottsplatser och friluftsområden.

Behörighetskrav är yrkesexamen för idrottsplatsskötare, teknisk yrkesexamen eller arbetserfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter. De valda personerna bör binda sig till att delta i av arbetsgivaren ordnade tilläggsskolningar.

Arbetsuppgifterna sköts på finska och svenska. Körkort är nödvändigt (AB E)

Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Arbetstiden är 38,75 timmar/vecka. Arbetet är periodvis tvåskiftsarbete.
Den som blir vald till arbetet bör uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. För uppgiften gäller 6 månaders prövotid.

Skicka din ansökan senast 24.6.2019 före kl. 12 via Sök nu -länken.

Läs mer

http://www.borga.fi/idrott-och-friluftsliv

Tilläggsinformation ger förman för friluftsområden Tage Lönnroth tfn 0400 957069

Idrottstjänster
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.
Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Sök till oss. Människorna gör staden!

Mer om arbetsgivaren