Tjänster för äldre

Egentliga Finlands välfärdsområde

Sjukskötare, närvårdare, omvårdnadsbiträde

Hej sjukskötare, närvårdare eller omvårdnadsbiträde!

Vår vårdpersonal arbetar med ett stort hjärta. Vill du bli en del av vår hjärtliga grupp? Vi kan sannolikt erbjuda just dig en arbetsplats som motsvarar dina önskemål inom äldreomsorgen. Välkommen till Varha!

JAG ÄR INTRESSERAD OCH VILL GÄRNA HÖRA MER OM DE LEDIGA TJÄNSTERNA - KONTAKTA MIG.

Du behöver bara fylla i en enda ansökan för att nå alla fasta anställningar inom äldreomsorgen samt alla vikariat som varar över 21 dagar i hela Egentliga Finland. Det finns arbetsplatser inom serviceboende dygnet runt, gemenskapsboende, korttidsvård, bedömning- och rehabiliteringsverksamhet för äldre, hemvård, centraliserad distansservice samt centraliserad resurshantering och arbetsarrangemang. Vi kommer att kontakta dig omedelbart efter att du har skickat in din ansökan.

Vi har många olika arbetsmöjligheter för dig

Boendetjänsterna för äldre består av olika enheter som erbjuder boende och vård för äldre, såsom serviceboende med heldygnsomsorg, gemenskapsboende och korttidsvård.

Till tjänster för äldre hör också bedömnings- och rehabiliteringsverksamheten för äldre. Bedömnings- och rehabiliteringsverksamheten indelas i bedömningsenheter och i hemproducerade tjänster. Bedömnings- och rehabiliteringsverksamheten deltar också i en trygg utskrivning av kunderna från sjukhuset till hemmet.

Dessutom är hemvårdsteam som erbjuder tjänster för äldre inom regelbunden och tillfällig hemvård verksamma i alla kommuner inom serviceområdet för äldre.

Ett av de mest centrala målen med tjänster för äldre är att stödja upprätthållandet av äldre personers funktionsförmåga och att stödja deras boende hemma. Bland annat dagverksamhet i rehabiliteringssyfte för äldre är en sådan verksamhet som stöder funktionsförmågan. ​

Inom tjänster för äldre är också centraliserade tjänsteenheter verksamma, såsom centraliserade distanstjänster och centraliserad resursstyrning och arbetsarrangemang. De centraliserade distanstjänstenheterna gör hembesök inom hemvården med video- och ljudförbindelse inom olika kommuners område. Den huvudsakliga uppgiften för den centraliserade resursstyrningen och arbetsarrangemanget är verksamheten hos arbetsarrangemanget inom hemvården.

Som en gemensam personal inom tjänster för äldre fungerar regionala resurspooler, som erbjuder mångsidiga vårdrelaterade arbetsuppgifter huvudsakligen inom hemvården och boendeservicen samt även vid de centraliserade distanstjänstenheterna och det centraliserade arbetsarrangemanget. Resurspoolens verksamhet utvecklas och stöder enheterna inom tjänster för äldre. De regionala resurspoolerna ger dig möjlighet att ha ett kortjobb i ett fast anställningsförhållande.

Hos oss arbetar vårdpersonalen med ett stort hjärta. Vill du höra till vårt hjärtliga gäng?

Vi har förmodligen just det jobb du vill ha tillgängligt för dig. Genom att fylla i endast en ansökan når du alla fasta befattningar inom området för närvårdare, sjukskötare och omsorgsassistenter samt vikariat som varar över 21 dagar. Vi kommer att kontakta dig inom kort omedelbart efter att ansökan har lämnats in. Vill du höra mer om våra lediga platser? Du kan ringa oss på telefonnumret +358 40 578 5892 eller skicka e-post till ikapalveluidenrekry@varha.fi.

Lediga jobb

Omvårdnadsbiträde till tjänster för äldre

Som omvårdnadsbiträde kan du arbeta med biträdande uppgifter inom vårdarbetet vid olika enheter inom tjänster för äldre. omvårdnadsbiträdes uppgifter finns tillgängliga i flera olika boendeserviceenheter och inom hemvården.

Närvårdare till tjänster för äldre

Som närvårdare kan du genomföra din egen yrkesskicklighet i bred utsträckning med olika varierande uppgifter inom tjänster för äldre.

Sjukskötare till tjänster för äldre

Till sjukskötarens uppgifter hör planeringen och genomförandet av vårdarbetet enligt den äldre personens helhetsbetonade funktionsförmåga samt ansvaret för sjukvårdsärenden vid enheten.

Ersättare till tjänster för äldre

Som ersättare har du ett fast anställningsförhållande, men du kan byta arbetsenheter varje vecka eller dag. Ersättarna är verkliga proffs inom sitt område. Ersättarpersonalen utgör de regionala resurspoolerna som arbetar under sin egen chef. Ersättarna är verksamma huvudsakligen inom hemvården och vid olika boendeserviceenheter.

Vad erbjuder vi dig?

Vi erbjuder dig ett arbete där du har goda förutsättningar för professionell utveckling, till exempel genom olika utbildningar och ansvarsområden enligt dina egna intressen. Arbetsuppgifterna är varierande och vi har hundratals enheter där du kan välja ett jobb som passar dig, din kompetens och dina önskemål. Vår verksamhet utvecklas ständigt och vi hoppas att du också deltar i våra utvecklingsprojekt tillsammans med oss.

Vi ger dig individuell orientering och du har också möjlighet att påverka dina arbetspass. Vi satsar på vårt arbetsklimat genom att vara öppna och uppmuntrande kollegor. Det är särskilt viktigt för oss att vara genuint närvarande.

Vad förväntar vi oss av dig?

Vi värdesätter en bred kompetens och erfarenhet inom social- och hälsovården, men vi tar också gärna emot personer som är i början av sin karriär inom branschen. Behörighetskraven för närvårdare är yrkesinriktad grundexamen inom social- och hälsovården (närvårdare) eller tidigare examen inom branschen på grundskolenivå, behörighetskraven för sjukskötare är legitimerad sjukskötare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), behörighetskraven för omvårdnadsbiträde är utbildning för omvårdnadsbiträde eller annan lämplig utbildning för uppgiften. Kunskaper i svenska är meriterande för dig.

Vi följer kraven enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar angående arbetstagarnas vaccinationsskydd, vilka gäller personer som arbetar i kund- och patientlokaler i verksamhetsenheterna för socialvård och hälsovård.

Det begärs sporadiskt ett drogintyg av den som valts till en tjänst/ett arbetsförhållande i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Från och med 1.1.2024 ska den som anställs visa upp sitt straffregisterutdrag enligt 28 § i lagen 741/2023 uppvisa ett straffregisterutdrag i syfte att utreda brottslig bakgrund hos personer som arbetar med äldre.

Lön

Sjukskötares löner börjar från 2700,00 euro/mån
Närvårdares löner börjar från 2435,00 euro/mån
Omvårdnadsbiträdes löner börjar från 2058,00 euro/mån

Utöver den uppgiftsrelaterade lönen har du möjlighet att få olika ersättningar, t.ex. skift- eller erfarenhetstillägg. Tillägget för arbetserfarenhet betalas på basis av antalet arbetade år och omfattar även arbete som utförts av andra arbetsgivare inom samma bransch. Dessutom, om det finns mer än 15 års arbete, kan du snabbt tjäna semester enligt den högsta tabellen, det vill säga upp till 38 dagar om året. Varhas anställda får en anställningsförmån som kan användas för motion, välbefinnande eller kultur via tjänsten Smartum plus.

Mer information om

Tjänster för äldre är en del av socialvården. Syftet med tjänsterna för äldre är att främja och stödja de äldres funktionsförmåga och självständiga prestationsförmåga samt den sociala välfärden och tryggheten. Våra äldre kunders stödbehov är till stor del relaterade till nedsatt funktionsförmåga på grund av åldrande.

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) består av social- och hälsovårdsväsendet och räddningsväsendet i 27 kommuner. Vi är redan 23 000 i Varha.

Om du i första hand är intresserad av ett kort inhopparjobb på 1-21 dagar inom äldreomsorgen, anmäl dig som vikarie - Tempore

När vi arbetar med äldre, är vårt mål att upprätthålla deras funktionsförmåga och resurser. För oss är kund- och arbetssäkerhet av största vikt. Det är därför vi utnyttjar också olika teknologiska lösningar och ergonomiska hjälpmedel i vårt arbete. I det kundorienterade arbetet respekterar vi kundens självbestämmanderätt och rätt till ett självständigt och gott livsslut.

Marika Tuimala, palvelujohtaja, ikääntyneiden palvelut
Blev du intresserad? Vi berättar gärna mer om våra lediga jobb.

Du kan enkelt få kontakt med oss genom att svara på några frågor här och lämna dina kontaktuppgifter. Våra rekryteringshanterare kommer att kontakta dig och diskutera de arbetsuppgifter som är tillgängliga inom tjänster för äldre.

jag är intresserad