Ikääntyneiden palveluohjaaja, kesätyö, Nestori

Kuvaus tehtävästä: Haemme Espoon kaupungin vanhusten palvelujen tulosyksikön Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestoriin kolmea ikääntyneiden palveluohjaajaa kesäajan sijaisuuteen ajalle 1.6.-31.8.2021 (tai sopimuksen mukaan).
Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestoriin on koottu saman organisaation alle Espoossa ikääntyvien parissa tehtävä neuvonta-, palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointityö sekä palveluihin liittyvä päätöksenteko. Yksikössä työskentelee monialainen asiantuntijajoukko. Yksikössä tehdään työtä alueellisesti yhteistyössä osana monialaista tiimiä sekä muiden palveluverkoston toimijoiden kanssa.Yksikössä työskentelee n. 80 henkilöä. Ikääntyneiden palveluohjaajat kuuluvat yksikössä Yleisen palveluohjauksen -tiimiin. Tiimissä työskentelee asiakkuuspäällikkö, 19 ikääntyneiden palveluohjaajaa, 3 asiakasvastaavaa ja ravitsemusterapeutti. Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito.

Ikääntyneiden palveluohjaajan työtehtäviin kuuluu asiakkaiden monipuolinen ohjaus ja neuvonta, palvelutarpeen arviointi, kotiin tehtävät arviointikäynnit, palveluohjaus, hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen ja palveluiden järjestäminen ja toteutumisen varmistaminen, sekä kotihoidon palvelupäätösten valmistelu. Yhteistyö asiakkaan, asiakkaan läheisten, asiakasta hoitavien tahojen ja eri palveluntuottajien kanssa on tärkeää tehtäväaluetta.

Työpaikan nimi: Seniorineuvonta ja palveluohjaus

Työaika: Yleistyöaika, KVTES III luku, 7§. Viikkotyöaika 38, 25h/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat huomioidaan tehtäviä täytettäessä.

Tehtävässä edellytetään toiminta-alueen hyvää tuntemusta, kokemusta palvelutarpeen arvioinnista ja palveluohjauksesta sekä kykyä toimia moniammatillisessa verkostossa

Arvostamme molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa, koordinointikykyä, itseohjautuvuutta, paineensietokykyä ja ict- osaamista. Työn sujumisen kannalta ajokortti on eduksi.

Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa: Riina Ruotsalainen, asiakkuuspäällikkö. Puh. 050 5967 045, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut, Seniorineuvonta ja palveluohjaus
Osoite: Karvasmäentie 6, 02740 Espoo

Espoo on lähes 300 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare