Individuell handledare - Vasa stad

Vasa stad söker till Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti i Tervajoki en vikarie för en individuell handledare under tiden 1.12.2020 - 16.7.2021.

OBS! Denna rekrytering görs anonymt. Det innebär att från ansökan avlägsnas sökandens namn, ålder, modersmål och kön. Du fyller väl omsorgsfullt i punkterna om examen, språkkunskaper och arbetserfarenhet, eftersom de som ska intervjuas väljs utifrån dessa uppgifter. Du observerar väl när du skriver fri text i ansökan att också den följer principerna om anonymitet. Förmannen väljer de personer som ska intervjuas bland de anonyma ansökningarna. Efter det framskrider rekryteringen normalt.

För att främja lika behandling gynnar Vasa stad anonym rekrytering. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkeskunnande samt arbetserfarenhet.

Arpeeti är en i Kyrolandområdet verksam gemensam arbetsverkstad för tre kommuner. Arbetsverkstaden upprätthålls av Storkyro, Laihela och Vasa. Administrationen sköts av Vasa stad. Vid Arpeeti är årligen 50-70 vuxna eller unga i handledning. Arbetsverkstaden Arpeeti är avsedd att vara ett alternativ då en person inte har någon egentlig arbets- eller utbildningsplats. Arbetsverkstaden ger stöd i sökandet av arbets- och/eller utbildningsplats, erbjuder möjlighet till meningsfull arbetsverksamhet, hjälper att planera inför framtiden samt vardagskompetens.

Den individuella handledaren ansvarar vid Arpeeti om den rehabiliterande arbetsverksamheten och fungerar som en kontaktperson med samarbetsparterna. Den individuella handledarens uppgift i Arpeeti är att stöda och servicehandleda unga och vuxna som är i en svår arbetsmarknadssituation/utan utbildning i planeringen av framtiden, i sökandet av en arbets- och utbildningsplats samt i mål som relaterar till livshanteringen utgående från personens egna målsättningar. Den individuella handledaren fungerar även som ansvarsperson för den individuella handledningen och grupphandledningen.

Behörighetskravet är socionomexamen (YHS).

Språkkunskapskravet är utmärkta skriftliga och muntliga färdigheter i finska (språkintyg eller finska som skolbildningsspråk).

Vi förutsätter att sökande förstår syftet med arbetsverkstadsverksamheten, klarar av att handleda och undervisa samt har förståelse för halvfärdiga arbeten. Av den individuella handledaren förutsätts även goda sociala färdigheter.

Vi värdesätter förmåga att kunna anpassa sig till situationer som förändras snabbt.

Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö och trevliga arbetskamrater samt möjlighet att utveckla det egna arbetet.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2454,30 € / mån.
Prövotid är tre månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 43.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

tf. verkstadschef Johanna Anttila tfn. 050 549 9996

Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.