Skip to main content
test

Vi är en attraktiv stad både för nya invånare och företag. Vi respekterar historien men vi är samtidigt modiga förnyare. Vi är föregångare i klimatarbetet. Vi vill hålla oss i toppen av den digitala förändringen samt upprätthålla en stark anda att agera tillsammans.

Stadsutvecklingen i Borgå stad söker en integrationskoordinator till ordinarie tjänst från 3.10.2022 eller enligt överenskommelse.

Integrationskoordinatorn utvecklar integrationsfrämjande arbete i Borgå. Till integrationskoordinatorns uppgifter hör att skapa nya verktyg i arbetet för integration, att bereda flyktingmottagning och assistera integrationschefen. Integrationskoordinatorn hjälper ankommande personer med myndighetsärenden, med att hitta bostad och arbetsplats samt med kartläggningen av utbildningsmöjligheter.

Till arbetet hör också allmän vägledning och rådgivning av klienter med invandrarbakgrund och deras nätverk, att påbörja integrationsåtgärder i samarbete med välfärdsområdet, att koordinera lokala nätverk samt uppgifter som kontaktperson och sakkunnig.

Av integrationskoordinatorn förutsätts kännedom om författningar och processer som styr verksamheten, erfarenhet av främjandet av invandrarintegration, god förmåga till samarbete och växelverkan med personer från andra kulturer samt med de nätverk som betjänar dem.

Utbildningskravet är socionomexamen (YH) eller motsvarande lämplig examen. Språkkravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Kunskaper i svenska anses meriterande, såsom också kunskaper i engelska och andra främmande språk.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3500 €/månad.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd innan tjänsten tas emot. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 15.8.2022 kl. 15 via länken Sök nu.

Ytterligare information ges 1.7 och 11.7 kl. 10-16 av näringschef Elina Duréault, elina.dureault@porvoo.fi och tfn. +358 40 184 5627.

Läs mer

https://www.porvoo.fi/sv/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ges 1.7 och 11.7 kl. 10-16 av näringschef Elina Duréault, elina.dureault@porvoo.fi och tfn. +358 40 184 5627.

Lär dig mer om oss

Stadsutveckling

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb