Skip to main content
test
Intendentti - Varkauden kaupunki

Varkauden kaupungin hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialan hyvinvointipalveluissa on haettavana vakinaista täyttämistä varten 1.10.2022 alkaen Varkauden Museoiden

INTENDENTIN TEHTÄVÄ (vakanssinro 330018).

Varkauden Museot on kekseliäs ja kokeileva, teollisuusperintöä tallennustyössään painottava museo. Etsimme aktiiviseen joukkoomme intendenttiä vastaaman taidemuseon toiminnasta ja kehittämisestä. Intendentillä on myös vahva rooli Varkautelaisten uusi museo-hankkeessa, joka on Suomen kulttuurirahaston rahoittama Museovisio-hanke. Intendentti pääsee tehtävässään luomaan taidemuseon toimintaa uudestaan ja kehittämään toimintaa aivan uusista lähtökohdista.

Intendentti työskentelee taidemuseon johtavana asiantuntijana yhdessä museotoimenjohtajan kanssa. Lisäksi intendentin vastuulla on museoiden tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoiminta ja niiden kehittäminen taidemuseon osalta. Tehtäviin kuuluu myös suhteiden ylläpitäminen taidekenttään, taiteen ja taidemuseoalan kehityksen seuraaminen.

Intendentti vastaa taidekokoelmien ylläpitämisestä ja taidehankkeiden edistämisestä. Lisäksi intendentin vastuulla on taidenäyttelyiden projektinhallinta ja asiantuntijatyö. Intendentti toimii myös museoiden näyttelytoiminnan ja asiakaspalvelun vastaavana sekä museotoimenjohtajan sijaisena.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, sisältäen vähintään museologian perusopinnot sekä kuvataiteen ja taidemuseoalan hyvä tuntemus.

Hakijalta edellytetään työkokemusta museoalalta, erityisesti taidemuseon kokoelma- ja näyttelytehtävistä sekä hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa (suomi ja englanti). Lisäksi edellytetään taidekokoelmien hallintaan ja avaamiseen liittyvää osaamista.

Arvostamme työntekijöissämme rentoa, kehitysmyönteistä otetta, yhteisö- ja yhteistyötaitoja sekä tuloksellista työotetta. Lisäksi eduksi luetaan projektinhallinnan osaaminen.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ennen tehtävän vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, tehtävään valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä huumausainetestiä koskeva todistus.

Sähköiset hakemukset pyydetään jättämään määräaikaan mennessä ilmoituksen hakulomakkeella. Hakemukseen voi liittää ansioluettelon ja pdf-tiedostona jäljennökset tutkintotodistuksista. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Ilmoitus on julkaistu: Varkauden kaupungin Intra-sivuilla, www.varkaus.fi, www.te-palvelut.fi ja www.kuntarekry.fi.

Hakuaika: 13.6. - 31.7.2022 klo 15 mennessä.

Lisätietoja

http://www.varkaus.fi
https://www.varkaus.fi/museot

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta
puh. 040 734 6240, email: hanna-kaisa.melaranta@varkaus.fi

Lisätietoja

Varkauden kaupunki, Hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimiala, Hyvinvointipalvelut, Museot

Warkaus on vahvaa teollisuusperintöä ja kansainvälistä energiateknologiaa vain tunnin matkan päässä Kuopiosta ja Mikkelistä, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Meiltä löytyy rohkeutta ottaa henkilöstö ja asukkaat mukaan päättämään itseensä vaikuttavista asioista. Meillä on loistavia omia ideoita ja loput varastamme. Kehitämme arjessa.

Ryöstä aikaa itsellesi ja perheellesi ja #teeWarkaus!


Osoite: Wredenkatu 5A, 78250 Varkaus
Varkauden kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb