Intern Controller (förlängd ansökningstid) - Raseborg stad

Vi söker i tidsbundet tjänsteförhållande en
Intern Controller

Behörighetsvillkor för tjänsten är en lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av ekonomiförvaltning. För tjänsten krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. IT-kunskaper och samarbetsförmåga förutsätts också.

Vi söker dig som har bra kännedom om ekonomi och verksamhetsprocesser. Du har helhetssyn, tänker långsiktigt och kan utveckla processer. Du är noggrann, konsekvent, bra på att kommunicera och kan motivera dina medarbetare. Erfarenhet av offentlig ekonomi och förtrogenhet med kommunalförvaltning räknas som merit.

Centrala arbetsuppgifter är att utveckla stadens interna kontroll, stöda processutveckling samt finansiering och riskhantering. Du deltar aktivt i stadens strategiarbete och är en del av stadens ledningsgrupp. Du är direkt underställd stadsdirektören.

Ett godtagbart intyg över hälsotillståndet ska inlämnas innan tjänsten tillträds. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Vi erbjuder ett intressant, självständigt och utmanande arbete i en ung stad med stor utvecklingspotential.

Sänd in din ansökan med löneanspråk senast den 29.2.2020 kl. 12.00. Tidigare ansökningar tas i beaktande.

Tjänsten tillträds enligt överenskommelse och tillsätts för 5 år.

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar kan göras till stadsdirektör Ragnar Lundqvist 019-289 2001

Raseborg stad, Koncerntjänster
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 27 500 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 850 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.