Intresserad av att hoppa in som vikarie på kortare och längre vikariat inom kost- och städservicen? - Larsmo kommun

Kosthålls- och städledare
Karola Dahlbacka 044-7877288, karola.dahlbacka @larsmo.fi
Ansvarig städare Annika Sundelin 0447217336, annika.sundelin@larsmo.fi

Larsmo kommun, Kost- och städservice
Adress: Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto

Vi söker vikarier för längre och kortare perioder inom kost- och städservice.