Investeringschef, Teknik och miljö - Sipoon kunta

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun strax intill huvudstadsregionen. Vi satsar på högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för kommuninvånarna.
Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun ansvarar för förvaltningen av investeringar i hela kommunen, för planeringen och byggherreverksamheten, för underhållet av infrastrukturen och kommunens lokaler samt för samarbetet med olika myndigheter. Ständig utveckling och föregångarattityd är hörnstenarna i vår organisation. Sibbo växer och utvecklas kraftigt och investeringsledning spelar en viktig roll i hanteringen av tillväxten.

Är du bra på strategiskt tänkande? Vet du hur man utför projektartat arbete? Är du mål- och ledarorienterad och behärskar du helheter?

Då vill vi höra mera om dig!

Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun söker nu en

INVESTERINGSCHEF

Som investeringschef leder du planeringen och programmeringen av hela kommunens investeringshelhet i syfte att nå kommunens strategiska mål. Du ansvarar för projekthelheterna inom byggandet av både servicebyggnader och infrastruktur samt för projektens operativa och ekonomiska verkningsfullhet så att kommunens verksamhet och ekonomi utvecklas enligt uppställda mål. Du ansvarar även för förverkligandet och rapportering av planerna i samband med bl.a. delårsöversikter och bokslut. Investeringschefen utför sina uppgifter i samarbete med projektchefer på olika ansvarsområden och med kommunens olika funktioner. Därtill deltar du i mån av möjlighet i planeringen av kommunens viktigaste projekt. Du är också medlem i ledningsgruppen för avdelningen för teknik och miljö.

Behörighetskraven för befattningen som investeringschef är lämplig högre högskoleexamen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Vi förväntar oss att investeringschefen kan hantera tekniska, funktionsmässiga och ekonomiska helheter och har erfarenhet av planering av byggnadsinvesteringar. Vi värdesätter goda utvecklings- och förhandlingsfärdigheter samt förmåga att ständigt främja och förstå de uppställda målen.
Det är också viktigt att investeringschefen är entusiastisk och engagerad samt har förmåga att leda helheter.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Prövotiden är fyra månader. Den som väljs ska före mottagandet av befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Vi ber att ansökningarna lämnas in senast 13.4.2020 kl 16 via länken på vår webbplats www.sibbo.fi/rekrytering. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju och arbetet inleds enligt överenskommelse. Efter att ansökningstiden gått ut kallas de valda sökandena till intervju.

Läs mer

http://www.sibbo.fi
https://sipoorakentaajakehittaa.fi/?lang=sv

Mer om arbetsgivaren

Mer information ger tekniska direktören Ilari Myllyvirta, tfn 040 1914574, ilari.myllyvirta(at)sibbo.fi

Avdelningen för teknik och miljö
Adress: Mårtensbyvägen 94, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!