test
IT-chef - Korsholms kommun

Korsholms kommun förlänger ansökningstiden för tjänsten som IT-chef

IT-chefen betjänar hela organisationen och leder kommunens IT-verksamhet och -utveckling tillsammans med medarbetarna inom IT-avdelningen. Till IT-avdelningens uppgifter hör bl.a. att upprätthålla en driftsäker IT-miljö, ansvara för anskaffningar av datorer, läsplattor, telefoner och kringutrustning, ge IT-stöd till användarna och utveckla digitala tjänster i samråd med sektorerna.

Som chef för IT-avdelningen leder du personalen och verksamheten enligt gällande målsättningar. IT-chefen bistår också själv med spetskompetens i utvecklingen av IT-funktioner inom organisationen. Till tjänsten hör att leda dokumentationen av IT-verksamheten och att bereda IT-relaterade ärenden till koncernsektionen och kommunstyrelsen. Du kommer också att leda kommunens ICT-team.

Kvalifikationer
För att trivas hos oss ser vi gärna att du är en strukturerad samt mål- och resultatorienterad ledare, att du kan kommunicera med olika personer, både muntligt och skriftligt, på olika nivåer och i skilda sammanhang. Du har också en god samarbetsförmåga, är uthållig och flexibel och leder på ett coachande sätt framåt. Som IT-chef är du intresserad av att leda komplexa helheter, du vill utveckla organisationens IT-kunnande och du förstår vikten av en tillräcklig informations- och datasäkerhet i det dagliga arbetet.

Behörighetsvillkor för tjänsten är för uppgiften lämplig högskoleexamen samt god förmåga att förstå, tala och skriva svenska och finska. Vi värdesätter även övriga språkkunskaper. Vi förutsätter också tillräcklig erfarenhet av att leda IT-verksamheter. Kopior av examensbetyg, språkintyg samt andra handlingar som styrker den formella behörigheten bifogas ansökan.

Vi erbjuder arbete i en av Finlands mest dynamiska kommuner där du arbetar nära kommuninvånare, medarbetare och beslutsfattare och du kan vara med och utveckla verksamheten och samhället.

Anställningsvillkor enligt AKTA. Den som väljs till tjänsten ska innan tjänsten tas emot uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. En prövotid på sex månader iakttas vid tillsättandet av tjänsten.

Välkommen med din ansökan och CV till kommunstyrelsen i Korsholms kommun senast 14.2.2022 kl. 16.
Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Läs mer

http://www.korsholm.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada
linda.jakobsson-pada@korsholm.fi
050 911 9787

Lär dig mer om oss

Korsholms kommun, Koncerntjänster, Koncernförvaltning

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark. I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!


Adress: Centrumvägen 4, 65610 Mustasaari

Rekommenderade jobb