Skip to main content
test
Järjestämisjohtaja - Satakunnan hyvinvointialue Satasote

Satakunnan hyvinvointialueen viranhaltijaorganisaation rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Haemme nyt järjestämisjohtajaa.

Järjestämisjohtaja johtaa strategia ja järjestäminen vastuualueen toimintaa. Vastuualue on suoraan hyvinvointialuejohtajan alaisuudessa ja tukena toimiva ns. esikunta, joka vastaa muun muassa strategiaprosessista strategian eri osa-alueiden osalta sekä järjestämiseenkuuluvien lainsäädännön edellyttämien tehtävien toteuttamisesta ja seurannasta.

Järjestämisjohtaja vastaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen strategisesta suunnittelusta, järjestämissuunnitelmasta osana strategista suunnittelua, ohjauksesta, laadusta ja valvonnasta. Lisäksi johtaja vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden tutkimuksesta, kehittämisestä, innovaatiotoiminnasta ja opetuksesta. Järjestämisjohtajan vastuulla on järjestämisen kyvykkyyksistä huolehtiminen siten, että hyvinvointialueenpalvelut järjestetään säädösten mukaisesti ja asetettujen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Järjestämisjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä alueen kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa sekä tukee hyvinvointialuejohtajaa hyvinvointialueen johtamisessa. Järjestämisjohtaja huolehtii rullaavan strategian valmistelusta, seurannasta ja mittaroinnista.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen strategiatyön ja palvelukokonaisuuksien hyvä tuntemus sekä hyvä johtamisosaaminen ja -kokemus.

Arvostamme kokemusta strategisten, asiakaslähtöisten ja kustannusvaikuttavien palveluiden järjestämisen johtamisesta sekä kehittämisestä, kokemusta sote - ja pelastuspalveluiden integraatiosta ja kehittämisestä, julkishallinnon tietoperusteisesta johtamisesta sekä erinomaisia vuorovaikutus-ja viestintätaitoja.

Voit esittää palkkatoiveesi hakulomakkeella.

Haastattelut sijoittuvat viikolle 41. Käytämme rekrytoinnissa apuna henkilöarviointeja.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on esitettävä terveydentilaa koskeva selvitys.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry - järjestelmän (www.kuntarekry.fi) kautta. Ilmoitus ja hakuohjeet löytyvät myös osoitteesta www.satasote.fi. Tutkintotodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen. Tarkistamme haastateltavilta alkuperäiset todistukset. Voit lähettää hakemuksen myös postitse osoitteella: Satakunnan hyvinvointialue, PL 6, 28101 PORI.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita:
Rekrytointipalvelut (ma-pe klo 8-15), puh. 044 707 6980 tai 044 707 6979.

Lisätietoja

http://www.satasote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila, kirsi.varhila@sata.fi

Lisätietoja

Satakunnan hyvinvointialue

Satakunnan hyvinvointialuetta valmistellaan palvelut edellä, ihmiskeskeisesti. Meidän tavoitteenamme on parantaa satakuntalaisten peruspalveluja. Hyvinvointialue vastaa vuoden 2023 alusta alkaen yli 210 000 satakuntalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Uudistuksen myötä hyvinvointialue on maakunnan suurin työnantaja. Sen palveluksessa tulee työskentelemään noin 10 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä pelastustoimen ammattilaista.


Osoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori

Rekommenderade jobb