Johdon sihteeri

Johdon sihteerin tehtäviin kuuluu mm. Satakuntaliiton matkajärjestelyistä vastaaminen, työryhmien sihteerin tehtävät, kokousten ja tilaisuuksien järjestelytehtävät ja muu johdon tuki. Johdon sihteeri on hallintopalvelujen tiimin jäsen ja on hallintosihteerin työpari. Tiimin jäsenenä tehtäviin kuuluu osallistuminen asiahallinnan ja kirjaamon palvelujen toteuttamiseen. Lopullinen toimenkuva vahvistuu valitun henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Tehtävä on sijoitettu hallintopalvelujen toimialalle.

Tehtävän hoitaminen edellyttää tradenomin tutkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa, työkokemusta sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti.

Palkkaus määräytyy KVTES:n perusteella (n. 2500 - 2700 euroa/kk koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen). Rekrytoinnissa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.satakuntaliitto.fi

Tutustu työnantajaan

hallintojohtaja Jukka Mäkilä
jukka.makila@satakunta.fi
0440928000

Satakuntaliitto
Osoite: Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori

Satakuntaliitto on maakunnallinen kuntayhtymä, joka mm. vastaa kansallisten alueiden kehit-tämisohjelmien laadinnasta, osallistuu EU:n alue- ja rakennepolitiikan toteuttamiseen, koordinoi valtion alueviranomaisten aluekehitystyötä ja kuntien seudullista yhteistyötä sekä huolehtii alueel-laan maakuntakaavan laatimisesta.

Toimistomme sijaitsee Porin Puuvillassa. Satakuntaliiton palveluksessa on noin 25 työntekijää