Johtava hammaslääkäri - Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä

Johtava hammaslääkäri - Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä

Hei sinä hammaslääkäri, joka olet kiinnostunut myös hallinnollisista tehtävistä! Paimion - Sauvon kansanterveyskuntayhtymässä on avoinna johtavan hammaslääkärin virka juuri sinulle..

Kuntayhtymän johtava hammaslääkäri toimii kliinisen työn ohella suun terveydenhuollon esimiehenä. Hallinnollisen työn osuus on noin 40 %.

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän suun terveydenhuollossa on johtavan hammaslääkärin lisäksi viisi hammaslääkäriä, erikoishammaslääkäri, neljä suuhygienistiä sekä seitsemän hammashoitajaa. Potilastietojärjestelmänä meillä on LifeCare. Kuvantamispalvelut ostamme TYKSin hammasklinikan röntgenosastolta, saamme kuvat digitaalisina ja erikoishammaslääkärin lausumina. Viikonloppu-ja arkipäivystys on järjestetty kuntien ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyönä, kuntayhtymämme osuus tuotetaan ostopalveluna. Erikoishammashoidon palveluita hankimme tarvittaessa ostopalveluina yksityisektorilta. Suun terveydenhuollon toimipisteet sijaitsevat sekä Paimiossa että Sauvossa, joten oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön hyvän esimiestyön turvaamiseksi. Tule rohkeasti osaksi työyhteisöämme!

Kelpoisuusehtona virkaan on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Virkaan valittavalta edellytetään kokemusta hallinnollisista tehtävistä. Arvostamme hyviä esimies-, alais- ja tiimityöskentelytaitoja sekä asiakaslähtöisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukaan. Palkkatoiveen voi esittää.

Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitulla tulee olla tartuntatautilain 48§ mukainen rokotussuoja.

Kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen p. 02- 4745 462
tai eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä
Adress: Terveyskeskuksentie 1, 21530 Paimio

PAIMION-SAUVON KANSANTERVEYSKUNTAYHTYMÄ tuottaa omistajakuntiensa asukkailleen tilaamat perusterveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 13 700 asukasta. Kuntayhtymällä on pääterveysasema Paimion kaupungissa ja terveysasema Sauvon kunnassa. Palveluksessamme on noin 90 henkilöä.
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren