Johtava hoitaja - Lapin sairaanhoitopiiri

Lapin sairaanhoitopiirin Muonion-Enontekiön Perusterveydenhuollon tulosalueella on haettavana 24.9.2021 klo 15.00 mennessä

JOHTAVAN HOITAJAN VIRKA

Tehtävä alkaa 1.3.2022.

Johtava hoitaja on hoitotyön esihenkilö ja alueella toteutettavan hoitotyön kehittäjä. Hän vastaa avovastaanoton hoitotyön toiminnasta sekä vuodeosastosta yhdessä lähiesihenkilöiden kanssa. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu Hyvinvointikeskuksen toimintavalmiuden ja jatkuvuuden ylläpito sekä talouden seuranta ja suunnittelu. Johtava hoitaja vastaa terveydenhuoltolain velvoitteiden täyttymisestä alueella yhdessä tulosaluejohtajan ja johtavan lääkärin kanssa. Johtava hoitaja kuuluu sairaanhoitopiirin hoitotyön johtajien verkostoon, ja edustaa siellä perusterveydenhuollon hoitotyön näkemyksiä. Lisäksi johtava hoitaja edustaa hoitotyötä alueen viranhaltijoiden kokoontumisissa.

Terveydenhoidon palveluita annetaan tulosalueella neljässä eri toimipisteessä Muonion ja Enontekiön alueella. Enontekiö on saamelaisalueeseen kuuluva kunta. Saamen kielen ja kulttuurin tuntemus on eduksi tehtävän suorittamisessa.

Kelpoisuusehtona johtavan hoitajan virkaan on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:ssä tarkoitettu oikeus harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä kokemusta hallinnollisista tehtävistä.

Tehtävän keskeinen merkitys onnistuneen palveluntuotannon kannalta tarkoittaa myös sitä, että hakijalta edellytetään riittävää osaamista ja kokemusta työnjohdosta ja taloudesta sekä kykyä joustavaan yhteistyöhön koko työyhteisön kanssa. Ymmärrys ja kokemus perusterveydenhuollon toiminnasta ja kehittämisestä ovat ehdottomasti eduksi tehtävään haettaessa. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä riittävää työkokemusta terveyskeskustyöstä.

Tarjoamme työhön valittavalle mielenkiintoisen ja tärkeän roolin osana osaavaa ja motivoitunutta työporukkaa tehtävässämme paikkakuntien ihmisten terveyden eteen. Muonio ja Enontekiö ovat tunturialueen helmiä ja mahdollistavat elämisen aidossa suhteessa luontoon ja sen kauneuteen!

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen tehtävän hoidon aloittamista. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset lähetetään sähköisen hakupalvelun kautta 24.9.2021 klo 15.00 mennessä:
www.lshp.fi - Ammattilaisille - Meille töihin - Avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi.

Hakijoilta toivotaan hakemuksensa liitteeksi lyhyt, enintään 3 minuuttia kestävä esittelyvideo, jossa hakija kertoo hieman itsestään ja erityisesti siitä, millaiset kokemukset ja vaikkapa teokset ovat tehneet hänestä sellaisen hoitotyön kehittäjän ja työyhteisön esimiehen, jota etsimme tehtävään. Videossa olennaista on, että puhujan kasvot näkyvät siinä selvästi. Laaduksi riittää kännykkäkameralla kuvattu tallenne.

Lähetä videosi 24.9.2021 klo 15.00 mennessä
- sähköpostitse, maksimissaan 30 megatavua ja korkeintaan HD-resoluutiolla osoitteeseen: teemu.taulavuori@lshp.fi
tai
- puhelimitse (esim. Whatsapp-viestinä) 040 126 2845 (johtava lääkäri Mu-En)
tai
- lähetä linkki videoosi, jos julkaiset sen jollakin yleisesti käytössä olevalla sosiaalisen median kanavalla (esim. Youtube, Facebook, Instagram).

Videota katsovat haastatteluihin osallistuvat henkilöt, tulosalueen esimiehet ja hallintoylihoitaja. Sairaanhoitopiirille toimitetut videot hävitetään, kun valintapäätös on saanut lainvoiman.

Lisätietoja tehtävästä antavat johtava hoitaja Sinikka Yliniemi, 040 714 2838 ja johtava lääkäri, Teemu Taulavuori, 040 126 2845. Sähköpostitse sinikka.yliniemi@lshp.fi ja teemu.taulavuori@lshp.fi.


Rovaniemellä 30.8.2021

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja

http://www.lshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava hoitaja Sinikka Yliniemi, 040 714 2838 ja johtava lääkäri Teemu Taulavuori, 040 126 2845. Sähköpostitse sinikka.yliniemi@lshp.fi ja teemu.taulavuori@lshp.fi.

Lisätietoja

Muonio-Enontekiö pt

Lapin sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 2000 terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaamme kuuluvat Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt. Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön. Keskussairaalamme on laajan päivystyksen sairaala, sopivan suuri ja ihmisen kokoinen sairaala. Lapissa kohtaat aidot ihmiset, lumoavan luonnon ja kahdeksan vuodenaikaa. Tervetuloa joukkoomme!


Osoite: 99300 Muonio

Rekommenderade jobb