test
Johtava rakennustarkastaja - Keravan kaupunki

Haemme osaavaan joukkoomme JOHTAVAA RAKENNUSTARKASTAJAA nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle.

Johtavana rakennustarkastajana ja rakennusvalvonnan vastuualueen johtajana pääset antamaan oman panoksesi kaupungin vahvaan kehittymiseen ja kasvuun. Johtavan rakennustarkastajan tehtävänä on johtaa ja kehittää rakennusvalvontaa ja vastata sen toiminnasta. Viranomaistehtäviin kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvat tehtävät sekä rakennuslautakunnan esittelijänä toimiminen. Johtava rakennustarkastaja toimii myös osana kaupunkitekniikan toimialan johtoryhmää ja vastaa vastuualueensa talouden suunnittelusta ja seurannasta. Alaisinaan johtavalla rakennustarkastajalla on tarkastusinsinööri, kolme rakennustarkastajaa ja kaksi lupasihteeriä.

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena johtavan rakennustarkastajan tehtävään on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n 3 momentin mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Yleiset kelpoisuusehdot täyttää myös maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n mukaisesti ennen asetuksen voimaantuloa rakennustarkastajan virkaan nimitetty henkilö tai henkilö, joka täyttää aikaisemman asetuksen 158 a §:ssä rakennustarkastajalle säädetyt kelpoisuusvaatimukset.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi odotamme riittävää kokemusta esimiestehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös vahvaa perehtyneisyyttä rakentamisen prosesseihin ja niitä ohjaavaan lainsäädäntöön. Tehtävässä korostuvat erinomaiset vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä vahva suomen kielen hallinta niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Virka täytetään 1.8.2022 alkaen, mutta tehtävä alkaa nykyisen viranhaltijan sijaisuutena jo 1.3.2022 tai tämän jälkeen sopimuksen mukaan.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (TS). Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

https://www.kerava.fi/
https://kerava.fi/kerava-info/kerava-työnantajana

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kaupunkitekniikan toimialan vs. toimialajohtaja Erkki Vähätörmä, puh. 040 318 2350, sähköposti erkki.vahatorma@kerava.fi
Johtava rakennustarkastaja Tapani Hilvenius, puh. 040 318 2124, sähköposti tapani.hilvenius@kerava.fi

Lisätietoja

Kaupunkitekniikan toimiala

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1900 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 37 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin. Olemme mukana Vastuullinen kesäduuni- ja Vastuullinen työnantaja -kampanjoissa ja sitoudumme niiden periaatteisiin.


Osoite: Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
Keravan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Keravan kaupunki - Responsible employer

Rekommenderade jobb