Johtava sosiaalityöntekijä - Rovaniemen kaupunki

Johtava sosiaalityöntekijä

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan lapsiperheiden palvelualueella

on haettavana

johtavan sosiaalityöntekijän virka
tämän hetkisenä sijoituspaikkana lastensuojelu.

Lapsiperheiden palvelualue koostuu viidestä eri tehtäväalueesta, joista lastensuojelu muodostaa yhden kokonaisuuden. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata palveluesimiehen alaisuudessa lastensuojelun avohuollon sosiaalityön- ja ohjauksen sekä tehostetun perhetyön päivittäisestä koordinoinnista ja sosiaalihuollon ammattihenkilölain 9 §:n mukaisesta asiakastyön ammatillisesta johtamisesta. Lisäksi johtavan sosiaalityöntekijän työhön sisältyy asiakaskohtaista asiakastyötä.

Tarjoamme viihtyisän, dynaamisen ja innovatiivisen työympäristön sekä haastavia töitä moniammatillisessa työyhteisössä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015 7§) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Odotamme virkaan valittavalta lainsäädännön, sosiaalityön ammattikäytäntöjen tuntemusta, laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, työympäristön tuntemusta, kokemusta sosiaalialalta (lastensuojelu) ja esimiestehtävistä sekä riittävää johtamistaitoa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 2.8.2019 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 2.8.2019 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Lapsiperheiden palveluiden palvelualuepäällikkö Mirja Kangas puh. 016 322 4071 / 040 660 9720 ja lastensuojelun vs. palveluesimies Miia Virtamo puh 016 322 6671, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Perusturvan toimiala, lapsiperheiden palvelualueella
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki, aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.

Tutustu työnantajaan