Johtava sosiaalityöntekijä - Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka keskuspaikka on Pieksämäellä sijaitseva Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus. Kuntayhtymällä on avopalvelujen toimipisteitä kuudellatoista (16) paikkakunnalla. Poliklinikat sijaitsevat Kuopiossa, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Muuramessa.

Vaalijalan kuntayhtymässä on haettavana 15.8.2019 kello 15.00 mennessä

JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA

Vaalijalan kuntayhtymässä on johtavan sosiaalityöntekijän viran lisäksi seitsemän sosiaalityöntekijän virkaa. Johtava sosiaalityöntekijä toimii muiden sosiaalityöntekijöiden esimiehenä ja hänellä on ko. ammattiryhmän toiminnan talousvastuu. Johtavan sosiaalityöntekijän oma esimies on johtava lääkäri. Johtava sosiaalityöntekijä toimii muiden sosiaalityöntekijöiden tavoin oman alansa asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä. Työskentelyssä ovat tiiviisti mukana asiakkaan perhe sekä lähiverkostot. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. kuntien kehitysvamma- ja vammaispalvelun työntekijät, päiväkodit, koulut sekä asumis- ja päivätoimintayksiköt. Sosiaalityöntekijältä edellytetään kehitysvamma- ja vammaisalan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän laaja-alaista tuntemusta. Johtava sosiaalityöntekijä on IMO-ryhmän puheenjohtaja.

Kelpoisuutena virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 3 §:ssä säädetty kelpoisuus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia osoitteessa https://hrmpublic.services.plat.fi/VaalijalaXVA/?lang=fi
Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/Sosiaalityöntekijä.

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikostaustaote. Edellytämme valittavalta tartuntatautilain 48 §:n mukaisen rokotussuojan osoittamista. Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Lisätietoja

https://www.vaalijala.fi/sosiaalityo
https://www.vaalijala.fi/etusivu

Johtava lääkäri Juhani Keinonen puh.050 389 9443 sekä kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen puh. 050 602 78

Vaalijalan kuntayhtymä
Osoite: Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka keskuspaikka on Pieksämäellä sijaitseva Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus. Kuntayhtymällä on avopalvelujen toimipisteitä kuudellatoista (16) paikkakunnalla. Poliklinikat sijaitsevat Kuopiossa, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Muuramessa.

Tutustu työnantajaan