Perusturvakuntayhtymä Karviaiseen haetaan johtavaa sosiaalityöntekijää ikääntyneiden palveluihin.

Karviainen on monialaisen osaamisen kehittämiseen sitoutunut perusturvakuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja Karkkilan ja Vihdin asukkaille. Sosiaalipalvelukeskuksessa on aikuissosiaalityön, työhön kuntoutuksen, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut. Nyt haussa oleva tehtävä on uusi ja valittu henkilö pääsee mukaan kehittämään uutta yksikköä, joka vastaa ikääntyneiden sosiaalityöstä, tehostetusta palveluasumisesta, omaishoidontuesta ja veteraanien palveluista.

Johtava sosiaalityöntekijä vastaa ikääntyneiden palvelujen yksikön esimies- ja verkostotyöstä erityisesti ikääntyneiden sosiaalityön näkökulmasta sekä osallistuu sosiaalipalvelujen muutoksenhaku- ja kanteluprosessien lausuntojen valmisteluun ja yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaan. Johtava sosiaalityöntekijä huolehtii omalta osaltaan siitä, että Karviaisen alueella on mahdollisimman laadukkaat ja tehokkaat lakisääteiset palvelut. Hän on omalta osaltaan vastuussa myös yksikön taloudesta, resurssien käytöstä, asiantuntijatyön laadusta sekä toiminnan kehittämisestä ja asiakasosallisuuden toteutumisesta.

Tarjoamme keskustelevan ja innostuneen työyhteisön, vahvan esimiesten ja kollegoiden tuen, hyvät koulutusmahdollisuudet ja mahdollisuuden etätyön tekemiseen sekä työnohjaukseen.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Eduksi luetaan esimieskokemus ja perehtyneisyys vanhuspalveluihin.

Työ alkaa 26.4.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 4 000 euroa kuukaudessa, virkaan valittu saa heti 150 euron rekrytointilisän ja koeajan jälkeen 100 euron henkilökohtaisen lisän. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkasuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virkatehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Haastatteluun pyydetyn tulee haastattelussa esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset. Virkaan valitun tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 18.4.2021 mennessä Kuntarekry.fi -sivuston kautta, työavain 329644.

Lisätietoja

https://karviainen.fi/

Tutustu työnantajaan

Sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Heinonen,p 044 042 1211, jaana.heinonen@karviainen.fi

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Sosiaalityö
Osoite: Asemantie 30, 03100 Nummela

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 550 henkilöä.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs