Skip to main content
test
Johtava sosiaalityöntekijä, ikäihmisten palvelut - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Haemme
johtavaa sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan iäkkäiden palveluihin asiakas- ja palveluohjaus tulosalueelle. Alkusijoituspaikka eteläinen alue. Virka voidaan täyttää 1.9.2022 lukien.

Tulosalue asiakas- ja palveluohjaus sisältää monen tasoista toimintaa. Toimintaan kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluiden yleistä ensivaiheen ohjausta, neuvontaa ja viestintää. Päätehtäväalueet ovat moniammatillinen yhteistyö gerontologista sosiaalityötä vaativissa asiakastilanteissa, SAS-toimintaan (ympärivuorokautinen asuminen) liittyvä asiakkaiden palvelutarpeen selvittäminen, arviointi ja päätöksenteko sekä palveluihin ja etuuksiin liittyvä neuvontaa ja ohjausta. Gerontologisen sosiaalityön keinoin tuetaan iäkkäitä, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä.

Johtava sosiaalityöntekijä toimii työnjohdollisena esihenkilönä hyvinvointikuntayhtymän eteläisen osan sosiaalityöntekijöille ja sosiaali-/palveluohjaajille. Johtava sosiaalityöntekijä johtaa ja kehittää asiakastyötä ja toimii asiantuntijana omalla alueellaan. Johtava sosiaalityöntekijä rakentaa ja ylläpitää yhteistyösuhteita sekä moniammatillisia yhteistyöverkostoja koko maakunnan alueella. Johtava sosiaalityöntekijä osallistuu itse myös asiakastyöhön. Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta gerontologisesta sosiaalityöstä, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja, sosiaalihuoltoon liittyvää iäkkäiden palvelujen substanssiosaamista sekä aikaisempaa kokemusta esihenkilötehtävistä. Tarjoamme sinulle näköalapaikan merkityksellistä ja mielenkiintoista työtä ikääntyneiden parissa uudistumismyönteisessä työyhteisössä.


Kelpoisuusvaatimus:
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Laillistettu sosiaalityöntekijä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 7 ja 9.
Hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli.

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.

Sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Iäkkäiden palvelujen päällikkö Berit Kivimäki
puh. 040 354 9918
berit.kivimaki@ovph.fi

Lisätietoja

Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän muodostaa kolmetoista Pohjanmaan kuntaa. Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon alueellaan.


Osoite: Maalahti, Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki, 66100 Maalahti
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb