Johtava sosiaalityöntekijä - Lempäälän kunta

Johtava sosiaalityöntekijä

Lempäälän kunnan Perhe- ja sosiaalipalvelut hakee johtavaa sosiaalityöntekijää Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin ja lastensuojeluun.

Lempäälän kunnan Perhe- ja sosiaalipalvelut jakautuvat Työikäisten palveluihin, Perhekeskuspalveluihin sekä Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu -kokonaisuuteen. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa työskentelee johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi seitsemän sosiaalityöntekijää, lastenvalvoja sekä kahdeksan sosiaaliohjaajaa ja yksi sairaanhoitaja sosiaaliohjauksen, perhetyön ja tehostetun perhetyön tehtävissä.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun johtavan sosiaalityöntekijän pääasiallinen tehtävä on vastata kokonaisuudessa työskentelevien työntekijöiden työn tukemisesta, taloudesta sekä toiminnan kehittämisestä. Vuoden 2019 aikana koko henkilöstö tullaan kouluttamaan lastensuojelun systeemisen toimintamallin mukaiseen työskentelyyn. Tämän lisäksi Perhe- ja sosiaalipalveluissa tullaan selkeyttämään asiakasprosesseja ja eri organisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Johtavalta sosiaalityöntekijältä edellytetään vankkaa kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä, johtamiskokemusta sekä hyviä vuorovaikutus-ja yhteistyötaitoja. Lempäälä tarjoaa työn tueksi työnohjauksen, esimiehen tuen ja kehittämismyönteisen työyhteisön. Johtavien sosiaalityöntekijöiden lähiesimiehenä toimii sosiaalityön johtaja.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2005) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Alustavan aikataulun mukaan tulemme haastattelemaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaa hakeneet 3.-5.7.2019 välisenä aikana.

Lisätietoja antaa perhekeskuspalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Marjo Taipale, puh 050 050 8261. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)lempaala.fi.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lempäälän kunta, Hyvinvoinnin palvelualue, Perhe- ja sosiaalipalvelut
Osoite: Himminpolku 6, 37500 Lempäälä

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.
Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.

Tutustu työnantajaan