Joustavan perusopetuksen ohjaaja - Rauman kaupunki

Joustavan perusopetuksen ohjaaja

Haemme joustavan perusopetuksen ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.8.2019 alkaen, ensisijaisena sijoituspaikkana Hj. Nortamon peruskoulu. Ohjaaja on opettajan työpari joustavassa perusopetuksessa, joka on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta sekä syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Ohjaaja pitää yhteyttä eri yhteistyötahoihin, kuten sosiaali- ja terveysalan sekä elinkeinoelämän toimijoihin. Tehtävään voi sisältyä kuraattorina toimimista. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Hakemukseen tulee liittää jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedonsaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Hj. Nortamon peruskoulun rehtori Tanja Nurmi, puh. 044 793 3410, tanja.nurmi@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma ja kuoreen merkintä "Jopo-luokanohjaaja, Hj. Nortamon peruskoulu". Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Peruskoulut
Osoite: Nortamonkatu 29, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan