Kaavasuunnittelija - Lappeenrannan kaupunki

Kaavasuunnittelija

Lappeenrannan kaupunki hakee kaavasuunnittelijaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.

Lappeenranta on elävä ja aktiivinen yliopistokaupunki Saimaan rannalla, vain kahden tunnin päässä Helsingistä. Ympäristökaupunkinakin tunnettu Lappeenranta on tärkeä idän ja lännen kohtauspaikka. Kaupungissa tapahtuu paljon, myös maankäytön ja kaupunkisuunnittelun sekä rakentamisen alalla.

Tule mukaan innostuneeseen ja aikaansaavaan joukkoomme suunnittelemaan kaupunkiamme! Täällä pääset vaikuttamaan asioihin ja seuraamaan kaupungin kasvua ja kehitystä näköalapaikalta.

Kaavasuunnittelijan tehtävänä on asema- ja yleiskaavojen sekä muiden maankäyttösuunnitelmien laadinta, kaavoihin liittyvien selvitysten, lausuntojen ja lupien valmistelu sekä yhteistyö asukkaiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Lappeenrannassa on käynnissä useita ydinkeskustan kortteleiden kehittämishankkeita. Mielenkiintoisia ajankohtaisia suunnittelukohteita ovat myös rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet, kuten Lappeenrannan Linnoitus ja Rakuunamäen varuskunta-alue. Lisäksi ajantasaistamme vanhoja asemakaavoja sekä suunnittelemme uusia asuin-, työpaikka-, teollisuus- ja kaupan alueita.

Lappeenrannassa on käynnissä laaja ja merkittävä keskustaajaman osayleiskaavatyö, jonka keskeisenä tavoitteena on ollut kaupunkirakenteen eheyttäminen. Olemme myös käynnistäneet vihreän teemayleiskaavan laatimisen.

Kelpoisuusvaatimuksena kaavasuunnittelijan tehtävään on ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. Valittavalla tulee olla riittävä kokemus kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta, erityisesti asemakaavoituksesta.

Hakijan tulee olla yhteistyökykyinen, neuvottelutaitoinen ja kehittymishaluinen. Keskeinen osa työtämme on vuorovaikutteinen ja osallistava maankäytön suunnittelu yhteistyössä asukkaiden, toimijoiden ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Lisäksi arvostamme positiivista asennetta työhön, oma-aloitteisuutta, kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä hyvää paikkatieto- ja suunnitteluohjelmistojen hallintaa.

Palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Eläke-edut määräytyvät Kuntien eläkevakuutuksen eläkesäännön mukaisesti.

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteen täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee tehdä sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kuoreen merkintä: Kaavasuunnittelija.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 26.6.2019 klo 12.00.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040 653 0745 tai sähköposti etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Lappeenrannan kaupunki, Tekninen toimi
Osoite: Lappeenranta

Lappeenranta on n. 72 000 asukkaan vireä ja kehittyvä yliopisto- ja koulutuskaupunki sekä maakuntakeskus Etelä-Karjalassa Saimaan rannalla hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Tutustu työnantajaan