Kaavasuunnittelija

Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala hakee palvelukseensa kaavasuunnittelijaa vakituiseen virkasuhteeseen.

Lappeenranta on elävä ja aktiivinen yliopistokaupunki Saimaan rannalla, vain kahden tunnin päässä Helsingistä. Vuoden 2021 ympäristöpääkaupunki Lappeenranta on tärkeä idän ja lännen kohtauspaikka. Kaupungissa tapahtuu paljon, myös maankäytön ja kaupunkisuunnittelun sekä rakentamisen alalla.

Tule mukaan innostuneeseen ja aikaansaavaan joukkoomme suunnittelemaan kaupunkiamme! Täällä pääset vaikuttamaan asioihin ja seuraamaan kaupungin kasvua ja kehitystä näköalapaikalta.

Kaavasuunnittelijan tehtävänä on yleiskaavojen sekä muiden maankäyttösuunnitelmien laadinta, kaavoihin liittyvien selvitysten, lausuntojen ja lupien valmistelu sekä yhteistyö asukkaiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Työ on varsin monipuolista ja työhön sisältyy hyvin erilaisia suunnittelukohteita ja tehtäviä omasta osaamisesta ja mielenkiinnon kohteista riippuen.

Lappeenrannassa on käynnissä meille aivan uudenlainen teemayleiskaavan laatiminen, minkä keskeisenä lähtökohtana on viheralueet ja niiden laatu sekä merkitys. Viimeistelemme merkittävää ja laajaa keskustaajaman osayleiskaavoitusta ja olemme myös käynnistäneet haja-asutusalueen pienten vesistöjen ranta-alueiden yleiskaavoituksen sekä niihin liittyvien elinvoimaisten rantakylien kyläkaavoituksen.

Kelpoisuusvaatimuksena virka on ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu soveltuva tutkinto esimerkiksi insinööri, rakennusarkkitehti, arkkitehti, maisema-arkkitehti, DI tai suunnittelumaantieteilijä. Valittavalla tulee olla kokemusta maankäytön suunnittelusta ja erityisesti yleiskaavoituksesta.

Hakijan tulee olla yhteistyökykyinen, neuvottelutaitoinen ja kehittymishaluinen. Keskeinen osa työtämme on vuorovaikutteinen ja osallistava maankäytön suunnittelu yhteistyössä asukkaiden, toimijoiden ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Eduksi luetaan hyvät tietotekniset valmiudet, erityisesti paikkatieto-ohjelmistojen sekä taito laatia havainnollistavaa aineistoa. Lisäksi arvostamme positiivista asennetta työhön, oma-aloitteisuutta, kirjallista ja suullista esitystaitoa.

Palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen mukaan. Eläke-edut määräytyvät Kuntien eläkevakuutuksen eläkesäännön mukaisesti.

Virka tulee ottaa vastaan 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kuoreen merkintä: Kaavasuunnittelija.

Hakuaika päättyy maanantaina 1.2.2021 klo 16.00.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040 653 0745 tai sähköposti etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys
Osoite: Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen.

Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.

Yhteistyö LUT-yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys.

Kaupungin keveä ja joustava organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään elinvoimaisena ja ketteränä maakuntakeskuksena 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.

Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala on täynnä rohkeaa ja aikaansaavaa osaamista.

Kaupungin kahdesta toimialasta elinvoima ja kaupunkikehitys luo edellytyksiä työpaikkojen ja asukkaiden määrän kasvulle. Merkityksellinen ja puhdas ympäristö, tehokas kaupunkirakenne, toimiva infra sekä yritysten kasvu ovat toimialan tavoitteita.

250 työntekijän voimin huolehdimme kaupunkisuunnittelusta, kaduista ja ympäristöstä, maaomaisuudesta, yrityspalveluista ja rakennusvalvonnasta. Kuntarajojen yli meillä työskentelee Etelä-Karjalan maaseututoimi ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

Lappeenranta on savuton työpaikka