Kaavoittaja

Mustasaaren kunnan kaavoitukseen haetaan kaavoittajaa. Tarjoamme mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn kaavoittajalle. Virka on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kaavoittajan pääasiallisiin työtehtäviin kuuluu asemakaavojen laatiminen ja siihen liittyvät tehtävät, kuten yhteydenpito maanomistajiin, viranomaisiin ja osallisiin. Kaavoittaja vastaa tietyistä asemakaavoista ja lautakunnan päätösten valmistelusta hoitamiensa kaava-asioiden osalta. Kaavoittaja on yksi osaston neljästä kaavoittajasta. Kaavoittaja osallistuu myös yleisötilaisuuksiin ilta-aikaan ja toimii asiantuntijana lautakunnan kokouksissa.

Hakijalta edellytetään maanmittausteknikon tai maanmittausinsinöörin (amk) tutkintoa tai vastaavaa tutkintoa sekä kokemusta kaavoitustehtävistä. Lisäksi hakijalta edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja ja kykyä hoitaa työtehtävänsä itsenäisesti ja menestyksekkäästi. Kokemus kunnallishallinnosta ja asiakaspalvelusta sekä sovellusten tuntemus katsotaan eduksi.
Suuri osa työtehtävistä edellyttää monipuolista alakohtaista kokemusta erityisesti asemakaavoituksesta. Työtehtävät edellyttävät myös vankkaa tietoa työtavoista sekä maankäytön suunnittelua ja maankäyttösuunnitelmien toteuttamiseen liittyvien vaatimusten ja määräysten hyvää tuntemusta. Myös maankäyttö- ja rakennuslain hyvä tuntemus on tarpeen.
Lisäksi hakijalta edellytetään Microsoft Office -ohjelmien käyttötaitoa ja yleisesti hyvää tietoteknistä osaamista. Kunnallishallintoon ja maankäytön suunnitteluun liittyvien tietokoneohjelmien sekä GIS-ohjelmien osaaminen huomioidaan viranhaltijan valinnassa.
Kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen hyvä ymmärtämisen taito, suullinen taito ja kirjallinen taito sekä suomen kielen hyvä ymmärtämisen taito ja suullinen taito ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kuukautta.
Hakemus jätetään Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi, työavain 319 434, viimeistään 2.12.2020 klo 15.00. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@mustasaari.fi.

Lisätietoja

http://www.mustasaari.fi/työ

Tutustu työnantajaan

kaavoituspäällikkö Barbara Påfs, puh. 06 327 7175, 044 727 7905, barbara.pafs@mustasaari.fi.

Korsholms kommun, Koncerntjänster, Samhällsbyggnad, Planläggning
Osoite: Keskustie 4, 65610 Mustasaari

Mustasaaren kunta on kaksikielinen 19 400 asukkaan maaseutu- ja saaristokunta Vaasan seudulla. Strateginen tavoitteemme on olla kasvava ja määrätietoinen. Mustasaaressa asukkaat ovat keskiössä. Hyvinvointimme perustana ovat osallistuvat ja omistautuneet mustasaarelaiset. Mustasaaren kunta tarjoaa laadukkaita palveluja, monipuolisia ja ainutlaatuisia asumisympäristöjä, rikkaan sosiaalisen pääoman ja hyvinvoivia yrityksiä. Mustasaaressa kaikki on lähellä: luonto, palvelut, työpaikat, koko maailma. Mustasaaren kunnassa on noin 1 600 työntekijää eri toimialoilla. Lähetä hakemuksesi meille!