Kaavoitusarkkitehti - Turun kaupunki

Kaavoitusarkkitehti

Kaupunkiympäristötoimiala vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle. Toimiala vastaa myös kaupungin rakennetusta infraomaisuudesta, laadukkaan kaupunkiympäristön toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä terveellisten tilojen toteuttamisesta. Lisäksi toimiala vastaa ympäristöön ja rakentamiseen liittyvistä viranomaispalveluista, ympäristönsuojelusta, seudullisista jätehuollon viranomaispalveluista sekä seudullisista joukkoliikennepalveluista.

Haemme kaavoitusarkkitehtiä kaupunkiympäristötoimialan kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus -palvelualueelle, joka vastaa kaupungin maankäytön ja liikenteen suunnittelusta, kaavoitustoimesta sekä kaupungin maaomaisuuden hankinnasta, kehittämisestä ja luovuttamisesta. Lisäksi palvelualue seuraa yhdyskuntarakenteen kehittymistä.

Kaavoitusarkkitehti sijoittuu kaavoitusyksikköön, joka vastaa rakennetun ympäristön suunnittelusta ja kaupunkikuvallisesta kehittämisestä sekä hyvän yhdyskuntarakenteen ja kaavoitetun maan tuottamisesta. Tavoitteena on viihtyisä, toimiva, terveellinen ja turvallinen elinympäristö kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kaavoitusyksikkö vastaa kaupungin rakentamista ohjaavien yleiskaavojen ja asemakaavojen sekä niihin liittyvän osallistamisen järjestämisestä ja selvitysten laatimisesta. Yksikön tehtäviin kuuluvat myös poikkeamispäätösten sekä suunnittelutarveratkaisupäätösten valmistelu.

Kaavoitusyksikkö jakaantuu yleis- ja asemakaavoitukseen. Asemakaavoitus vastaa rakennetun ympäristön suunnittelusta ja kaupunkikuvallisesta kehittämisestä.

Kaavoitusarkkitehtinä tehtäviisi kuuluvat monipuoliset maankäytön suunnitteluun liittyvät tehtävät pääpainon ollessa asemakaavoituksessa. Kaavoitukseen liittyviä tehtäviä tulee osata viedä eteenpäin projektimaisesti työskennellen yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkinto ja hyvä käytännön kokemus kaavoitustehtävissä.
Suunnittelutaitojen lisäksi edellytämme sinulta hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja. Osaat ilmaista itseäsi niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Pidät esiintymisestä ja osaat käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti niin suunnittelussa kuin viestinnässä.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden olla mukana voimakkaasti kasvavan kaupungin kehityksessä, haastavan ja vastuullisen työn, innostuneen työilmapiirin ja asiantuntevan ison organisaation tuen.

Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari, puh. 050 558 9214 ja kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen, puh. 050 430 4790, etunimi.sukunimi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa., Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen, Kaupunkiympäristötoimiala, kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, Kaupunkisuunnittelu, Kaavoitus
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan