Kaavoituspäällikkö - Asikkalan kunta

Kaavoituspäällikkö

Elinvoimainen ja innovatiivinen Asikkalan kunta hakee joukkoonsa luovasti ajattelevaa ja ratkaisukeskeistä KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖÄ toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Palvelussuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Kaavoituspäällikkönä vastaat kunnan kaavoitustoiminnasta kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisuudessa. Kaavoituspäällikön tehtäviin kuuluvat kunnan maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät vaativat asiantuntijatehtävät, kuten kaavojen laadinta, maankäyttöön ja maapolitiikkaan liittyvä valmistelu kunnanhallitukselle, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavoittajana toimiminen sekä yleinen kaavoitusasioiden valmistelu päätöksentekoon. Kaavoituspäällikkö kuuluu kunnanjohtajan johtoryhmään ja toimii kaavasuunnittelijan esimiehenä. Kaavoituspäällikkönä olet tärkeä osa kunnan elinvoimaisuuden rakentamista ja poikkihallinnollinen yhteistyö on olennaisessa roolissa tehtävässäsi. Kaavoituspäällikkönämme sinua odottavat mielenkiintoiset kaavoitushankkeet kuten ainutlaatuinen Telakkarannan alue Päijänteen rannalla sekä valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön linkittyvän uuden monipuolisen asuinalueen kaavoittaminen ja keskusta-alueen tiivistäminen.

Kaavoituspäällikön viran kelpoisuusehtona on teknillisen korkeakoulun maanmittaus- ja rakennustekniikan osastossa maanmittauksen koulutusohjelman mukaisesti suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto tai teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tai yliopiston teknillisen tiedekunnan arkkitehtiosaston tutkinto tai soveltuva AMK-tutkinto.

Hakijalta edellytetään aiempaa kokemusta kaavoituksen työtehtävistä, ratkaisukeskeistä työotetta, erinomaisia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä projektinhallintaosaamista. Lisäksi hakijalta edellytetään maankäytön suunnittelua koskevien vaatimusten ja määräysten sekä maankäyttö- ja rakennuslain tuntemusta. Tehtävän hoitaminen vaatii erinomaista kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Arvostamme yleistä kunta-alan tuntemusta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Kaavoituspäällikön tehtäväkohtainen palkka on 3950 euroa. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Hakemukset tulee jättää 12.8.2019 klo 15.00 mennessä Kuntarekry.fi-palvelun kautta. Haastattelut virkaan järjestetään 27.8.2019 ja 28.8.2019.

Älä kangistu vanhoihin kaavoihin, vaan tule meille osaksi mukavaa työyhteisöä ja rakentamaan elinvoimaista Asikkalaa!

Lisätietoja

http://www.asikkala.fi

Lisätietoja virasta antavat kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka (p. 044 778 0210) ajalla 29.7.-12.8.2019 ja tekninen johtaja Harri Hirvonen (p. 044 778 0290) ajalla 26.6.-5.7.2019 ja 5.8.-12.8.2019 (sähköpostit etunimi.sukunimi@asikkala.fi).

Asikkalan kunta, konsernipalvelut, kaavoitus
Osoite: Rusthollintie 2, 17200 Vääksy

Luonnonläheinen, 8200 asukkaan Asikkalan kunta sijaitsee Päijät-Hämeen maakunnassa, Päijänteen ja Vesijärven syleilyssä. Kuntakeskus Vääksy on tunnettu huvilahistoriaa henkivästä vanhasta Vääksystä ja kauniista kanavamiljööstä. Kuntakokoon nähden Asikkalalla on monipuolinen palvelutarjonta ja kattava kouluverkko aina lukion ilmailulinjaa myöten. Kokeilumyönteisen ja ajassa elävän kunnan palveluksessa on noin 300 henkilöä. Asikkala on Suomen liikkuvin kunta, jonka tarjoamista eduista nauttivat niin kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, paikalliset yritykset kuin kunnan työntekijät. Tervetuloa liikkuvaan Asikkalaan!

Tutustu työnantajaan