Kaksi palomiestä - Porin kaupunki

Kaksi palomiestä

Palomiehen tehtävänä on osallistua operatiiviseen pelastustoimintaan, ensihoitoon ja onnettomuuksien ehkäisytyöhön, tekemällä palotarkastuksia sekä valistus- ja neuvontatehtäviä. Työaika on poikkeusluvan alainen 42h/vko.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on valtioneuvoston asetuksen 407/2011 §6 mukaisesti
pelastajan tai palomiehen tutkinto, lisäksi palomieheltä vaadittava hyväksytty savusukelluskelpoisuus sekä BC-luokan ajokortti/ajo-oikeus.

Ennen valintaa hakijoiden tulee antaa suostumus suppean turvallisuusselvityksen hankkimiseen sekä vapaamuotoiseen varallaoloon tarvittaessa. Lisäksi edellytämme, että hakija sitoutuu pelastuslaitoksen päihde- ja huumeohjelmaan.

Arvostamme lisäksi hyviä työyhteisötaitoja, muuta soveltuvaa osaamista ja koulutusta sekä valmiutta itsensä kehittämiseen.

Vaaditut todistukset: Kelpoisuuden osoittavat todistukset

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 3421 eija.koskela@pori.fi tai p. 044 701 9989 tiina.limnell@pori.fi

Lisätietoja

http://www.satapelastus.fi

Paloasemamestari Antti Halmela, 044 701 7351, antti.halmela@satapelastus.fi

Porin kaupunki, Satakunnan pelastuslaitos, Varsinainen pelastustoimi, Palvelutasotoiminta, Kanta-Porin paloasema
Osoite: 28100 Pori

Satakunnan pelastuslaitos on maakunnallinen toimija, jonka keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen ja ensihoito.
Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan