Kaksi projektisuunnittelijaa, NOSTE-hanke - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Kaksi projektisuunnittelijaa, NOSTE-hanke

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla -hankkeen (ESR) tavoitteena on auttaa lappilaisia matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksiä jäsentämään työantajakuvaansa, näkemään sen yhteys työhyvinvointiin ja merkitys kilpailukyvylle sekä kehittämään sitä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti osana liiketoimintaansa. Hanke tarjoaa yrityksille yritysohjausta, työpajoja, valmennuksia ja seminaareja muun muassa henkilöstön osaamisen sekä ammatti- ja työnantajakuvan ja työhyvinvoinnin systemaattiseen kehittämiseen. Työntekijäkokemusta ja työnantajakuvaa kehittämällä yritykset lisäävät henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja näin luovat edellytyksiä kestävälle kasvulle ja kilpailukyvylle.

Lapin koulutuskeskus REDUssa ilmoitetaan haettavaksi KAKSI PROJEKTISUUNNITTELIJAA, NOSTE-HANKE. Tehtävät alkavat elokuussa 2019 sopimuksen mukaan. Tehtävät päättyvät 31.7.2022.

NOSTE-hankkeen projektisuunnittelijana autat lappilaisia matkailu- ja palvelualan yrityksiä kehittämään osaamista, työhyvinvointia ja työnantajakuvaa. Suunnittelet yhdessä muun hanketyöryhmän kanssa kehittämisen toimenpiteitä, markkinoit ja myyt kohderyhmän tarpeiden mukaisia palveluja eri kanavien välityksellä. Toteutat hankkeen käytännön toimenpiteitä yrityskentässä itsenäisesti ja yhdessä muun hanketiimin sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

EDELLYTYKSET:
- soveltuva korkeakoulututkinto
- vahva työkokemus lappilaiselta matkailu- ja palvelutoimialalta
- kokemus suunnittelu- ja kehittämistyöstä
- C&Q-ohjelmiston ja CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmän käytön hallinta
- kokemus työhyvinvoinnin suunnittelu- ja kehittämistehtävistä
- hyvät TVT-taidot
- monikanavainen myynti- ja markkinointiosaaminen
- napakka ja ennakoiva työote
- kyky oman työn ja kokonaisuuksien hallintaan
- matkustusvalmius

Lisäksi arvostamme opettajan pedagogista kelpoisuutta, laaja-alaista alueellisten verkostojen tuntemusta ja kokemusta hanketyöstä.

Projektisuunnittelijoiden tehtäviin kuuluvat mm:
- kohderyhmän tarpeiden mukaisten palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
- palveluiden markkinointi ja myynti eri kanavia (mm. some, puhelinmyynti ja face to face) hyödyntäen
- hankkeen käytännön toimenpiteiden (mm. koulutus- ja valmennustilaisuudet, työpajat ja fasilitointi) toteutus yrityskentässä itsenäisesti ja osana hanketiimiä
- asiakkuuksien kehittäminen Kehittämisaskeleet-mallin pohjalta
- C&Q-osaamiskartoitusten analysointi
- hankkeen monikanavainen viestintä

Projektisuunnittelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä hanketyöryhmän, muiden REDUn hankkeiden, työelämän kehittämispalveluiden sekä alan vastuu- ja opetushenkilöiden kanssa.

Tehtävien sijoituspaikkana toimii Rovaniemi. Tehtäviin on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.redu.fi

Lisätietoja antaa 28.6.2019 saakka koulutuspäällikkö Riitta Karusaari, p. 020 798 4418 , e-mail etunimi.sukunimi@redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU
Osoite: Korvanranta 50, 96300 Rovaniemi

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Rovaniemellä ja Sodankylässä. NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla -hankkeen (ESR) tavoitteena on auttaa lappilaisia matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksiä jäsentämään työantajakuvaansa, näkemään sen yhteys työhyvinvointiin ja merkitys kilpailukyvylle sekä kehittämään sitä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti osana liiketoimintaansa.

Tutustu työnantajaan