KAKSI SOSIAALIOHJAAJAA NUORTEN MATALAAN

Mikä on Nuorten Matala?

Nuorten Matala on nuorille ja heidän läheisilleen tarkoitettu monialainen perustason avopalveluyksikkö. Nimemme tulee siitä, että tarjoamme matalan kynnyksen ohjausta, neuvontaa, hoidon ja tulen tarpeiden arviointia. Palveluvalikossamme on lisäksi erilaisia nuoren ja hänen perheensä tarpeisiin vastaavia hoito- ja tukitoimia. Työryhmämme on moniammatillinen: meillä työskentelee sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia, toimintaterapeutteja, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi käytettävissämme on lääkäripalvelut. Toimintamme kattaa koko Kymenlaakson. Etelä-Kymenlaakson työryhmä työskentelee Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueilla ja Pohjois-Kymenlaakson työryhmä Kouvolan alueella.

Haemme nyt

- Sosiaaliohjaajaa täydentämään etelän tiimiämme (toimipiste Kotkassa)
- Sosiaaliohjaajaa täydentämään pohjoisen tiimiämme (toimipiste Kouvolassa)

Kiinnostuitko?

Sosiaaliohjaajana osallistut yli 13-vuotiaiden nuorten ja heidän perheidensä tarvitsemien tukitoimien ja palvelujen toteuttamiseen osana moniammatillista tiimiä. Tavoitteenamme on järjestää hoito- ja tukitoimia nuorille ja heidän perheilleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mutta meille ei ole vierasta työsken-nellä myös haasteellisissa tilanteissa olevien nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Nuorten Matalassa sinulla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä uutta ja innovatiivista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta. Tästä syystä arvostamme luovaa ja kehittämistyötä pelkäämätöntä työotetta. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelutapa on työmme kulmakiviä.

Työtä tehdään yhteistyössä perheiden ja muiden palvelujen kanssa ja osa työstä tapahtuu nuorten omissa kasvuympäristöissä. Tästä johtuen tehtävien hoitaminen edellyttää ajokorttia.

Kelpoisuusehtona edellytämme sinulta sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 8 §) mukaisen sosionomin kelpoisuuden. Ennen tehtävän vastaanottamista valitulta edellytetään lasten ja nuor-ten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Tehtäväkohtainen palkka on KVTESin mukainen.

Ilmoitathan hakemuksen yhteydessä, kohdistuuko hakemuksesi Kotkan vai Kouvolan tiimiin

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Kari Lindberg
P 0400 659942
kari.lindberg@kymsote.fi

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 45100 Kouvola

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.