Kaksi sosiaalityöntekijää, varhaisen tuen palvelut

Jyväskylän kaupungin varhaisen tuen palveluiden toimintayksikköön sijoittuu keskeisiä perheiden palveluita: perhesosiaalityö, lapsiperheiden kotipalvelu, perheohjaus, pikkulapsipsykologit sekä perhekeskustyöntekijät. Toimintayksikköön perustetaan uusi palvelutarpeen arviointitiimi, johon tulee yhteensä 10 sosiaaliohjaajaa ja sosiaalityöntekijää. Tiimissä tehdään keskitetysti Jyväskylän alueella lapsiperheiden osalta palvelutarpeen arvioinnit sekä tarvittaessa niihin sisältyvät lastensuojelutarpeen selvitykset ja palveluohjausta. Uusi palvelutarpeen arviointitiimi ja koko varhaisen tuen palveluiden toimintayksikkö on vahvasti kehittyvä.

Nyt haemme varhaisen tuen palveluihin

KAHTA SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin 1.1.2021 alkaen.

Sosiaalityöntekijä vastaa palvelutarpeen arvioinnin ja tarvittaessa siihen sisältyvän lastensuojelun tarpeen selvityksen johtamisesta ja sen valmistumisesta palvelutakuun mukaisesti. Lisäksi tehtävä sisältää lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yhteydenottojen kiireellisyysarvion tekemisen ja käsittelyn seitsemän arkipäivän kuluessa. Sosiaalityöntekijä kokoaa moniammatillisen verkoston ja koordinoi sitä. Arviointi sisältää työskentelyn lapsen, hänen huoltajien, lähiverkoston sekä perheen kanssa toimivien viranomaisten tai muiden eri tahojen kanssa. Sosiaalityöntekijä päättää tarvittaessa kiireellisestä sijoituksesta, kiireellisestä avohuollon sijoituksesta sekä myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Sosiaalityöntekijä toimii osana monialaista tiimiä ja lähiesimiehenä on johtava sosiaalityöntekijä. Tehtävässä pääsee mukaan kehittämään uudenlaista sosiaalityön työnkuvaa varhaisen tuen lapsiperhepalveluihin.

Virkojen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Työ edellyttää sosiaalityön kokemusta sekä lainsäädännön, erityisesti sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain hallintaa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan kykyä tehdä itsenäisesti arviointia ja ratkaisuja sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme kykyä reflektiiviseen työskentelyotteeseen sekä kehittämismyönteisyyttä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaiset.

Tehtävät alkavat 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Varhaisen tuen palveluiden palveluesimies Satu Moisio puh. 014 266 3502, sähköposti satu.m.moisio@jyvaskyla.fi.

Varhaisen tuen palvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats